Rok po podání ústavní stížnosti spolku Moravské srdce na porušení ústavně zaručených práv nezřízením Výboru pro národnostní menšiny na úrovni kraje, Ústavní soud stížnost zamítl.  V návaznosti na tuto skutečnost zvažujeme, zda lze proti tomu podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Pokud to bude možné stížnost podáme.

Číst dál →

Naše babičky a dědečkové jej možná ještě pamatují, protože formálně zaniklo až v roce 1947. Obyvatelům říkali „Prušáci“ nebo taky „Prajzi“. Byla to svého času nejmocnější evropská velmoc, jejíž počátky spadají až do období před naším letopočtem (na titulním obrázku modře). Tehdy žil v západním Pobaltí kmen Prusů, který měl svou vlastní, dnes již zaniklou řeč, a […]

Číst dál →

Pozvánka na jarní zasedání Moravského národního kongresu, které se uskuteční v sobotu  13. dubna 2019,  Renčova 5, Brno Program:   9:45  Prezence, možnost zaplacení členských příspěvků. 10:00  Zahájení, organizační pokyny, schválení programu. 10:10  Zpráva prezidenta MNK. 10:20  Zpráva kancléře MNK. 10:30  Rozprava k předneseným zprávám. 10:45  Volby vedení MNK (prosíme: připravte si návrhy na nové členy […]

Číst dál →

Vážený pane doktore, děkujeme Vám za Váš názor ke samosprávě Moravy v rámci České republiky.  Já osobně jsem k této problematice zažil poměrně hodně diskuzí.  Přesto se domnívám, že podobnost s Tibetem je hodně vzdálená. Protože: V Tibetu si připomínáme násilnou smrt 1,2 mil. Tibeťanů.  Bylo zničeno 6 254 klášterů. Zachováno bylo 8 klášterů, slovy […]

Číst dál →

Moravan, 6. ledna 1870 … Skvělého důkazu, jak velice ourodna jest naše Morava, není nad tyto počty. A myslíme také, že nemůže být ani důkazu zřetejnějšího. Půltřetinkrát menší Morava má polovic tolik ourodné půdy co Čechy a na té polovičce dosahuje ouroda Moravy místy vydatnost vší ourody z půltřetinkrát větších Čech a v jednotlivých plodinách docela Čechy […]

Číst dál →

Loni Česká republika slavila sto let od vzniku Československa. Pro Moravu vznik Československa znamenal počátek úmyslného umenšování práv, se kterými do společného státu vstupovala, až k úplnému zániku její právní subjektivity. Práv, které jí zakladatelé státu slíbili zachovat. Mapa výstižně ilustruje skutečné záměry politické nomenklatury 1. Republiky Československé, které po II. světové válce nabyly ještě […]

Číst dál →

Obecně prospěšná společnost MOST ProTibet ( https://www.protibet.cz/ ) Dobrý den, chápu Vaše rozhořčení nad situací v Tibetu, ale přesto si myslím, že pokud  z  České republiky provádíme kritiku, tak bychom si měli nejprve zamést před  vlastním prahem.  Žijeme v České republice, kterou vytvořili komunisté 27. října 1968, přičemž  byly odmítnuty požadavky na trojčlennou federaci, tedy […]

Číst dál →

Vážený ministře školství, mládeže a tělovýchovy, pane Ing. Roberte Plago, Ph.D., vážení představitelé ministerstva, obracím se na Vás jako občan České republiky a obyvatel země Moravy. Jistě se shodneme, že škola se vedle rodinné výchovy nejvíce podílí na formování a osobním rozvoji dítěte či mladého člověka. Proto je důležité, aby byly našim dětem, během školní […]

Číst dál →

Ne, nic tak starého. Ale objevují se nám kontury jakýchsi vyjádření a příkazů, či názorů vysoce postavených činitelů. Které byly zřejmě použity a vzápětí vymazány a zameteny stopy. Jedním z nich je zřejmě: Usnesení Úřadu vlády č.j. 16926/08 RNR (potlačování Moravanství) – Text usnesení pravděpodobně začínal slovy „Je nutné potlačovat moravský vliv…“. Vypadá to, že […]

Číst dál →

Po tři staletí utvářel centrální oblast Vysočiny italský rod Collaltů. Od roku 1623 až po konec druhé světové války vlastnil panství v Brtnici a jejím okolí. Na českém území zanechal svůj archiv i nejstarší dochovanou listinu. Historii rodu přiblížila výstava v brněnském Moravském zemském archivu. Na počátku bylo obchodní ujednání. Císař Ferdinand II. vydal 2. […]

Číst dál →