AKADEMICKÁ  KONFERENCE  „MORAVA 1918“, BRNO  3. 10. 2018: Ve středu 3. října 2018 byla pod patronací  Moravského kulatého stolu – volného sdružení spolupracujících moravských organizací a aktivistů – uspořádána akademická konference pod názvem „MORAVA 1918“. Konference byla obecnou součástí vzpomínkových akcí při příležitosti stého výročí vzniku Republiky Československé v říjnu roku 1918. Konala se v sále Dietrichsteinského […]

Číst dál →

Městská knihovna T.G.Masaryka Šumperk – pobočka Sever, Temenická 5 pořadá ve středu 20. února 2019 v 17.15 hod. besedu s PhDr. Tomášem SKOUMALEM na téma Šumperk a Moravské markrabství v roce 1490 V roce 1490 byli pozváni do Šumperka čelní představitele stavů Markrabství moravského a zástupce stavů Slez­ských knížectví. Zde na šumperském zámku usilovně jednali […]

Číst dál →

Delegáti X. sjezdu strany Moravané, který se uskutečnil v sobotu 16.2.2019 v Hevlíně schválili nový programový cíl strany: Na základě práva na sebeurčení moravského národa, ke kterému se hlásí statisíce občanů České republiky, usiluje strana Moravané o přeměnu unitární České republiky na federativní stát dvou rovnoprávných bratrských národů Čechů a Moravanů, na Českou a Moravskou […]

Číst dál →

února není jen sv. Valentina, ale i výročí blažené smrti sv. Cyrila v roce 869 a celocírkevní památka obou bratří. Každý rok se v tento den všichni Slované, kteří jsou právě v Římě, sejdou na místě, kde byl sv. Konstantin Cyril v roce 869 pohřben – v podzemí baziliky sv. Klimenta v blízkosti lateránské baziliky. […]

Číst dál →

Článek dr. Čvančary otištěný včera v tomto internetovém deníku se zamýšlí nad tím, v jaké žalostné politické situaci se v důsledku soustavného čechizačního tlaku v současné době nacházejí Morava se Slezskem. Připomíná také, jak byly Morava a Slezsko za Rakousko-Uherska a ještě i za tzv. první republiky politicky a kulturně svébytné a průmyslově a ekonomicky […]

Číst dál →

Morava a Slezsko, země zmrzačené a nežádoucí. K 70 výročí zrušení Moravy a Slezska. Toto výročí patří také k těm osmičkovým, které mají zásadní vliv na osudy naší republiky. V osmačtyřicátém roce před Vánocemi schválil komunistický parlament zrušení zemského zřízení, kterým přestaly existovat země Česká a Moravskoslezská. Tento zákon byl významnou a nedílnou součástí nastolení […]

Číst dál →

Pro představu jak zpracovávají redaktoři veřejných medií autentické podklady ke svým tendenčním článkům, zveřejňujeme kompletní odpovědi Jiřího Pernese redaktorce IDNES na základě kterého vyšel včera v jihomoravské mutaci IDNES článek o zrušení země Moravskoslezské. Článek jsme na našem webu také včera zveřejnili.   Vážená paní redaktorko, dovoluju si odpovědět na Vaše otázky ve věci krajů […]

Číst dál →

Komunisté zrušili samosprávu Moravy, aby zbořili tradice, říká historik Před 70 lety definitivně přestala existovat země Moravskoslezská s historií sahající až do středověku a namísto ní se česká část Československa rozdělila na 14 krajů. Komunisté se totiž snažili zlikvidovat co nejvíc tradic, mezi které zemské zřízení patřilo. Změnu zavedla vláda „obrozené“ Národní fronty, která se […]

Číst dál →

Lukáš a Michaela na kolečkových křeslech jsou hlavními postavami kreslených příběhů, které teď na Facebooku odrývají historii nejstaršího ústavu pro postižené děti na Moravě – brněnské Kociánky. Centrum totiž vstoupilo do roku, v němž slaví 100 let. Brněnský ústav pro zmrzačelé Kociánka v době svého otevření v roce 1919. Jeho srdcem se stal klasicistní zámeček […]

Číst dál →