Položme si otázku – jsme si rovni? Nejsme. Svět není spravedlivý, stejně jako i příroda. Ale lidská civilizace se přece jen dopracovala určité úcty k jedinci. Jsme si podle zákona rovni před zákonem. Tedy před státní mocí. Ať už se jedná o moc soudní, či správní. Ale je tomu opravdu tak? Vždy se najdou cestičky, […]

Číst dál →

 Pracovníci Slovanského hradiště v Mikulčicích připravili v rámci kulturních a doprovodných pořadů probíhající 59. návštěvní sezóny na pátek 24. až neděli 26. května širší program s názvem Jaro na mikulčických Valech. Pro vítané návštěvníky jsme připravili na výše uvedené dny následující program: – v pátek 26. května bude na běžný návštěvní den, jehož součástí je dopolední programový den  pro […]

Číst dál →

Často jsme ve svých článcích a příspěvcích psali, že Morava oficiálně neexistuje, že ji zrušili komunisti v době diktatury, když po svém puči v roce 1948 přišli k moci. Ale není to pravda. My, moravští patrioti, jsme ve velké většině řadoví občané, laici. A mýlili jsme se. To, co komunisti zrušili, byla správa země jejími […]

Číst dál →

… “Bože můj, pánové, Vy ani nevěříte, jak to hlavy lidu pomate, když se každou chvíli zákony mění! Setrvejte již jednou při tomto řádu, a dozajista uvidíte v krátkozrakosti, že Moravský lid jest sice pyšný na svou národnost, že svůj jazyk miluje, že žádá, aby se národnosti jeho dostalo, co jí patří, – že ale také […]

Číst dál →

Víte že …, Katalánsko za fašistické diktatury generála Franka bylo jako bašta republikánů úplně zadupáno do země? A že po pádu fašismu mu byla neprodleně obnovena všechna jeho autonomní historická práva ? I pro tyto špatné historické zkušenosti se Španělskem usiluje Katalánsko o samostatný stát. Morava byla za komunistické diktatury v roce 1949 také úplně […]

Číst dál →

Nejde o konkrétní vysílání meanstreamových či jiných médií. Televize, rádia a bohužel i internetová, jsou tím prolezlá stále ve větší míře. Takže vybírat jednotlivá „zrnka“ z toho množství už ani nemá cenu. Kdo za tím stojí? Kdo stojí za tím, že je u nás, kde mnozí stále prohlašují, že máme demokracii, možné dokonce I VE […]

Číst dál →

Pod křídly Moravské orlice Pod křídly majestátní Moravské orlice, kdysi se ctily dávné zvyky a tradice. Dnes pouze úpadek a zapomění, v našich myslích modernismem zatemněných. Smutně ve větru její prapor plápolá, orlice čeká až ji lid Moravský zavolá. Pohled náš však k zemi ostudně sklopený, národ kdysi tak hrdný,dnes potupně zlomený… Hrstce posledních srdce […]

Číst dál →

Až do poloviny 18. století se na státních hranicích mezi Čechami a Moravou vybíralo i clo. Obě sousední země, jak České království, tak Moravské markrabství, byly státem – korunní zemí – v soustátí Rakouska Uherska. Dnes mocenské centrum ČR brání i tomu, aby byly na mapách ČR hranice zemí, ze kterých se naše republika skládá, […]

Číst dál →

Jan Trefulka ( 15.května 1929 Brno – 22.listopadu 2012 Brno) „… Přiznám se, patřím mezi ty „hlupkavé, přiblblé občany“, kteří se zapsali jako Moravané – a to jak v r.1991, tak v roce 2001. Samozřejmě ne proto, že bych chtěl iniciovat moravské národní obrození, případně vyhlásit samostatný Moravský stát. Ale proto, že toto přiznání k […]

Číst dál →

Buď je na to příliš pozdě, anebo příliš brzo, ale rozhodně je nečasové povídat to; byla to představa, která nás těšila v prvních dobách po převratu a která se nám tuze často vrací dodnes. Byl to takový sen, jak by se měla jmenovat naše repu­blika. Dnes má jméno, tedy je nečasové mluvit o tom; ale […]

Číst dál →