Dne 16. března letošního roku uplyne 198 let od narození významného moravského vlastence, spisovatele, kněze, Beneše Metoda Kuldy. Beneš Metod Kulda se narodil do početné rodiny kožešníka v domě číslo 4 na dnešním Komenského náměstí v Ivančicích. Byl obdařen velkou pílí a touhou vzdělávat se. Velký vliv na jeho budoucí názory a rozvoj osobnosti měl jiný významný […]

Číst dál →

V letošním roce si připomínáne několik významných výročí událostí z naší historie – 70 let od komunistického puče v únoru 1948, 80 let od podpisu potupné Mnichovské dohody 30. září 1938, kterou Československá republika ztratila třetinu svého úzení ve prospěch hitlerovského Německa, a kterou nás západní mocnosti obětovaly ve prospěch míru v Evropě, který nenastal […]

Číst dál →

Ve sbírkách holešovského muzea se podařilo určit evropsky unikátní, nesmírně cenný manýristický, resp. raně barokní meč – symbol moci moravského zemského hejtmana (tedy nejvyššího úředníka Moravského markrabství a zástupce panovníka), kterým byl v letech 1648 – 1655 majitel holešovského panství, ve své době nejmocnější moravský šlechtic, Jan hrabě z Rottalu. Tato špičková, jedinečná stříbrnická práce (díly – […]

Číst dál →

Slečna, která se narodila někde na druhým konci D1, je zkrátka jiná. Obohatí váš život v mnoha směrech. Dokonce v tolika, že to je jako vychodit celou univerzitu! Hele… Cizí jazyky: Ani po letech soužití vás nepřestanou překvapovat věty s novými a novými výrazy. “Nežgráněj!” třeba. WTF?! Medicína: “Jsi nachlazený? Dej si slivovicu. Bolí tě […]

Číst dál →

Už víc než tisíc let před vznikem Kozojídek na Hodonínsku se na území vesnice pásly kozy. Dokládají to nejnovější nálezy archeologů z Masarykova muzea. Ti datovali objevy do doby římské, kdy na Moravě žily především germánské kmeny. „Dozorovali jsme při výkopových pracích na síťování stavebních parcel pro nové rodinné domy. Při nich nastalo narušení několika sídlištních […]

Číst dál →

Zlínský kraj do roku 2051 opustí až sto tisíc lidí. Kraj výrazně zchudne. Nikoliv ovšem z pohledu peněz, nýbrž počtu lidí. Podle prognózy Českého statistického úřadu (ČSÚ) nám totiž do roku 2051 ubude dobrých sto tisíc obyvatel. „Tento výhled považuji za velmi reálný. Může za to totiž zejména nižší porodnost a odchod lidí z našeho kraje,“ konstatoval ekonom a […]

Číst dál →

Advokát Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Adresa: Optátova 46, 637 00 Brno mobil: 774 915 919, e-mail: advokat@zdenekkoudelka.cz, www.zdenekkoudelka.cz IČO: 63389096, evidenční číslo advokátní komory 04176, ID sjic8ry ————————————————————————————————————————————– Ústavní soud, Joštova Brno, Brno, 7. 3. 2018  Příloha: Plná moc Rozsudek Nejvyššího správního soudu. Usnesení Krajského soudu v Brně. Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina.   Ústavní stížnost Stěžovatel: […]

Číst dál →

Nejvyšší  správní soud zamítl kasační stížnost žalobce Moravského srdce, z.s. zastoupeného doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D proti žalovanému Zastupitelstvu Kraje Vysočina na nezřízení výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina pro národností menšiny. Proti tomuto rozhodnutí Moravské srdce, z.s. podalo ústavní stížnost.

Číst dál →

Poprvé v historii se archeologické nálezy z Moravského krasu objevené v druhé polovině 19. století vrací do Blanska. Nálezy se podařilo Muzeu Blanenska zapůjčit z Naturhistorisches Museum Wien a je tak prvním regionálním muzeem v České republice, kterému se podařilo zápůjčku vyjednat. Unikátní nálezy z Býčí skály, které objevil tzv. otec moravské archeologie Jindřich Wankel, […]

Číst dál →

Většina čtenářů těchto stránek má určité ponětí o statečnosti Moravanů v bitvě u Bílé hory v roce 1620. Příkladem chrabrosti o rovných 200 roků starším je jistě bitva u Vyšehradu, v níž se se ctí proslavila moravská katolická šlechta, jenž se dostavila na výzvu císaře Zikmunda. Z knihy – Jak válčili husité (vydáno v Praze r. 1987, s. 50) […]

Číst dál →