VÝROČÍ NEDEMOKRATICKÉ LIKVIDACE ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ A SAMOSPRÁVY MORAVY A SLEZSKA Dne 21. prosince 1948 se komunistický režim dopustil dalšího velkého zločinu, když pod vedením tehdejšího prezidenta  Klementa Gottwalda, generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského a dalších neblaze proslulých soudruhů  z Ústředního výboru Komunistické strany přijal zákon o krajském zřízení. Tento bolševicko – centralistický akt znamenal […]

Číst dál →

Na začátku prosince před 80 lety byl oficiálně otevřen Baťův kanál. A začala tak éra jednoho z nejpozoruhodnějších vodních děl u nás. Původní plány jeho zakladatelů byly přitom ještě megalomanštější. Legendární velkoprůmyslník Tomáš Baťa se ve 30. letech minulého století potýkal s tím, jak nákladná je doprava jeho výrobků do světové obchodní sítě. Nejlevnější byla […]

Číst dál →

Bohužel často respekt k naši významným osobnostem, dokonce ani k těm historickým, neexistuje a je s nimi po jejich smrti manipulováno z politických či dokonce nacionálních či přímo šovinistických důvodů. Když už se nemohou bránit. Nejvýznačnější moravskou osobností, světového významu, je jistě Moravan Jan Ámos Komenský, po otci též zvaný Nivnický. Aby nebylo pochyb o […]

Číst dál →

Zástupci organizačního týmu měli tu čest předat pamětní list panu prof. Miloši Stehlíkovi, který byl do ankety nominován minulý rok. Vzácné setkání se neslo v srdečném přátelském duchu. Za zprostředkování setkání děkujeme moravskému patriotu Janu Studeníkovi, který při té příležitosti obdržel pamětní list – udělení čestného členství v Moravské národní obci za dlouholetou úspěšnou práci. […]

Číst dál →

Dne 7. prosince 1462 vydal římský císař Bedřich III. Habsburský majestát, ve kterém na žádost obyvatel Moravy, v čele se zemským hejtmanem Jindřichem z Lipé, změnil dosavadní znak Markrabství moravského tak, že bílou tinkturu bílo-červeně šacho­vané orlice povýšil na žlutou neboli zlatou. Stalo se tak odměnou za vojenskou po­moc, kterou mu Moravané poskytli proti odbojným […]

Číst dál →

Senátor pan Jaroslav Doubrava Valdštejnské náměstí 17/4 Praha 1, 118 01 Brno/Šumperk 4.12.2018 Vážený pane senátore! Přečetl jsem si Váš rozhovor, zveřejněný dnes v Parlamentních listech, vztahující se především k Ukrajině a Rusku, ale také k situaci v naší republice, zejména k problémům, které se týkají podnikatelských aktivit Andreje Babiše. Své hodnocení jste údajně lapidárně […]

Číst dál →

O klasickém kolonialismu nemůže být řeč. Morava a Moravané nebyli obsazeni – okupováni vojskem. Může jít o mazanější formu kolonialismu, kde nadvláda jiné země nebývá udržována vojáky. O neokolonialismus. Co to je kolonie ? Kolonie je území s omezenými právy. Forma kolonizace může být vojenská, ekonomická, správní – nebo kombinace v různé míře dvou i […]

Číst dál →

Když zabíjíte národ, zemi, jako byste zabíjeli živého tvora – nezemřou – bojují. I tak si lze vysvětlit současný stav na Moravě. Kdy po téměř 170 letech odnárodňování Moravanů se stále nemalý počet obyvatel Moravy hlásí ke svému moravskému národu a ke svému jazyku – moravštině. Snaha „vzít“ Moravanům jejich zemi je tu od vzniku […]

Číst dál →

Ve Vlčnově zavzpomínali na tradiční Vánoce Na stole nesměly chybět přesňáky, zelníky, kyselica, vrany, sušené ovoce či oplatky s medem. Po obci obcházeli tři králové, mikulášská družina, cikáni či Lucie a nezapomínalo se ani na draní peří, odlévání olova a malování perníčků. Kdo si chtěl připomenout tradiční Vánoce z přelomu 19. a 20. století, ten zamířil v sobotu prvního prosince […]

Číst dál →

S určitou nadsázkou můžeme říct, že to tak skutečně je. Ať už vezmeme naše rané písemnictví, které vzniklo na Moravě, nebo už přímo spisovný jazyk, který je svým vznikem i charakterem moravský. Podívejme se na počátky našeho současného spisovného jazyka.Ten se v průběhu 16. století ustálil, zejména po hláskové stránce měl už dnešní podobu. Zřídka […]

Číst dál →