Z Tokia přes Prahu a po sedmi letech opět na Moravu zamířila Slovanská epopej Alfonse Muchy. Místo sálů krumlovského zámku, kde ji návštěvníci obdivovali desítky let, bude ovšem od soboty k vidění na brněnském výstavišti. V pavilonu H bude až do konce roku jedním z lákadel výstavy Re:publika. Krumlovský starosta Tomáš Třetina přitom stále doufá, že Epopej ještě uvidí […]

Číst dál →

V máji 2018 vydá Vatikán v spolupráci so Slovenskom poštovú známku pri príležitosti 1150. výročia pápežského schválenia používania slovanskej reči v liturgii ako štvrtého liturgického jazyka popri hebrejčine, gréčtine a latinčine. Grafickú predlohu známky vytvoril pre túto príležitosť grafik a rytec František Horniak na základe obrazu maliara Dušana Kállaya. Zobrazuje moment prijatia sv. Cyrila a Metoda v Ríme pápežom Hadriánom […]

Číst dál →

Odkud pocházely základní kameny pro Národní divadlo? Jako první dorazil do Prahy kámen z Radhoště, po něm další z Řípu. A když se 16. května 1868 konala slavnost poklepání základního kamene Národního divadla, ležely oba – z Moravy i Čech – vedle sebe. Až na ně umístili ten nejhlavnější, na který poklepalo 24 osobností tehdejší […]

Číst dál →

Podobně jako v předcházejících letech, tak i v roce 1.155. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se uskuteční tradiční pravoslavná cyrilometodějská pouť se svatou liturgií. Slavnost se bude konat přímo v prostorách replik základů III. mikulčického kostela – baziliky a má svou jedinečnou duchovní atmosféru a sílu prožitku. Termín:  26. 5. 2018,  10:00 – […]

Číst dál →

Jízda králů je již po staletí neodmyslitelnou součástí moravské lidové kultury. Družiny mládenců na ozdobených koních mají možnost svému společenství dokázat, že dospěly a že se můžou zařadit mezi dospělé muže. Objížďkou na koních kolem katastru tvoří též jakýsi magický kruh, který má zajistit ochranu úrody na polích. Před 2. světovou válkou se jezdilo v […]

Číst dál →

Vážení příznivci Moravy, spolek Moravská národní obec si vás dovoluje pozvat do Olomouce na 5. ročník slavnosti Moravský den. Tato akce se koná jako důstojná připomínka více než tisíciletých tradic Moravy, její bohaté historie a nezaměnitelné kultury nás Moravanů. Záštitu nad akcí převzal hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk.

Číst dál →

Výročí velkého vzedmutí moravanství v roce 1968, při kterém byl však na Moravě podceněn národní princip při připravované federalizaci Československa. Bohužel tento základní princip při obnově svébytnosti kterékoliv evropské země po 2 světové válce byl na Moravě většinově podceněn i o dvacet let později na pořátku devadesátých letech. Poučí se Moravané z těchto zkušeností a […]

Číst dál →

Devět velkých červených beden dorazilo do areálu brněnského výstaviště. Restaurátoři v nich přivezli zabalených a zabezpečených devět největších pláten Muchovy Slovanské epopeje. Tým odborníků má teď týden na to, aby je vybalil, nasadil do rámů a zavěsil na připravené stěny. „Obraz poponášíme ve dvanácti lidech. Vždycky k sobě máme nějaké pomocníky, ale už jsme sehraní. […]

Číst dál →

První exemplář Komenského mapy Moravy zakoupil zakladatel a ředitel přerovského muzea František Slaměník. Stalo se tak v roce 1912, kdy v Berlíně u Richarda Arona získal mapu datovanou rokem 1627 za pět set říšských marek. V českých zemích to byla dlouhou dobu jediná známá kopie nejstaršího vydání mapy Moravy a dostala název „přerovský výtisk“. V Muzeu Komenského v Přerově začala […]

Číst dál →

V Žebětíně se v sobotu 12.5.2018 sešli zástupci devíti moravských spolků a kromě jiného se dohodli na následujícím: schválili novelizovaný Organizační řád Moravského kulatého stolu s úpravami v Základní listině členy Rady MKS byli zvoleni: B. Brabec (Sdružení monarchistů Brno), Z. Tichý (Společnost pro Moravu a Slezsko), F. Hanáček (Moravský národní kongres) a V. Homolka (Mladí […]

Číst dál →