Řezník dělá droby, kolomazník kolomaz a páni z „Mor. Orlice“ a z „Našince“ dělají zemězrádce a nepřátele vlasti. Každého dne se za poslední doby můžeme dočíst, kterak se ta samá písnička na stejné brdo hotovená opakuje v těch listech, jen vždy se záhlavím nějaké zapomenuté dědiny, kde už dávají zajíci dobrou noc. Kdo by se opovážil […]

Číst dál →

Různé instituce ve Zlínském kraji střeží předměty vzácné svým stářím, originalitou i významem. Zřejmě nejvzácnější poklad na území kraje, Tizianův obraz Apollo a Marsyas, je ukrytý v obrazárně kroměřížského Arcibiskupského zámku. Patří zároveň mezi nejcennější obrazy v zemi. Když před třemi lety putoval na výstavu do New Yorku, potřeboval mimořádná bezpečnostní opatření. Slavné Tizianovo plátno […]

Číst dál →

Meze rokem 1969 až 1989 bela Morava tabu. /Stejně jako v letech 1950 až 1967. Morava měla tedy jen krátká svobodná nadechnutí, a naopak dlouhá období, kdy byla lidem na Moravě tvrdě vymazávána z hlav – to v závorce bylo doplněno, nikoli však autorem původního textu./ Po 89. zasek lhale, oni, v inéch kabátech … […]

Číst dál →

Blog Promoravia vznikl na začátku roku 2009 jako vzdělávací portál zaměřený na propagaci moravské historie prostřednictvím internetu. Jeho hlavním záměrem je zvýšit obecné povědomí o Moravě a přispět tak k zachování její identity. Neztotožňuji se s postojem některých moravských radikálů, kteří by chtěli vyhlásit nezávislost na České republice. Budoucnost Moravy je v partnerství s Čechami. […]

Číst dál →

„Nikdo netuší, co si myslí Boris Johnson,“ říká britský profesor Michael Keating, který je odborníkem na evropskou a teritoriální politiku. Odpovídá tak na otázku, jestli stále pravděpodobnější „divoký brexit“ ohrožuje i jednotnost Spojeného království. Pokud Británie odejde z Evropské unie bez jakékoliv dohody, je i podle dalších odborníků možné, že spory mezi Anglií, Skotskem, Severním […]

Číst dál →

Druhé vojenské mapování – „Františkovo“ – proběhlo v letech 1806 až 1869  na území Rakouska Uherska. Měřítko mapování bylo 1 : 28 800. Popud k mapování dal císař František II. Výchozím bodem sítě byla pro Moravu věž svatého Štěpána ve Vídni,  pro Čechy byl výchozím bodem Gusterberg v Horních Rakousích. Roku 1816 začalo katastrální mapování. V letech 1836 – 1840 se provádělo mapování […]

Číst dál →

5. října 1813 hrdinně padl slavný indiánský náčelník TECUMSEH v bitvě u kanadské Temže čili u MORAVIANTOWNU. Letos v říjnu to bude tedy již 206 let. TECUMSEH (1768-1813) byl náčelníkem kmene Šóníů / Šavanů, organizátor osvobozeneckého boje indiánských kmenů proti zabírání jejich území, diplomat, vedoucí představitel Tecumsehovy konfederace. Spojitost Moravy a indiánských kmenů východu severoamerického […]

Číst dál →

Hokejová reprezentace se dnes sešla v Jihlavě na první akci v nové sezoně, jíž je přípravný kemp adeptů národního mužstva. Kouč Miloš Říha starší tak navázal na loňské letní soustředění v Přerově. Ze zdravotních důvodů se z akce omluvil královéhradecký Radovan Pavlík, jehož nahradil jiný útočník Pavel Kousal z Mladé Boleslavi. „Trochu jsme to oproti […]

Číst dál →

První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Slavnost byla součástí sletu sokolské župy Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury, kterou chápali jako jedinečný odkaz předků a významnou součást kultury národní. Tradici konání slavností přerušily jen II. světová válka a […]

Číst dál →

Bez zájmu sdělovacích prostředků, tomu se však nelze příliš divit ve zcentralizovaném „Česku“, proběhlo 400. výročí vzniku Konfederace stavů zemí Koruny české. 31. července roku 1619 dosáhly na generálním sněmu zástupci Českého království, Moravského markrabství, slezských knížectví, Horní a Dolní Lužice shody na dokumentu, jenž se měl stát základním pravidlem spolužití ve stavovské monarchii. Ústava […]

Číst dál →