S určitou nadsázkou můžeme říct, že to tak skutečně je. Ať už vezmeme naše rané písemnictví, které vzniklo na Moravě, nebo už přímo spisovný jazyk, který je svým vznikem i charakterem více moravský, než český. Podívejme se na počátky našeho současného spisovného jazyka.Ten se v průběhu 16. století ustálil, zejména po hláskové stránce měl už […]

Číst dál →

Bon cop de falÇ Před listopadem 1989 jsem byl po dobu asi desíti let členem Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU). Přestože členy tohoto v té době cca osmdesátičlenného pěveckého souhoru nebyli profersionálové, ale učitelé mnoha odlišných profesních zaměření a všech typů škol, od prvního stupně základní školy až po univerzity, umělecká úroveň tohoto tělesa byla […]

Číst dál →

Španělská justice uložila v říjnu 2019 drakonické tresty až 13 let odnětí svobody katalánským politikům, kteří chtěli uspořádat referendum o nezávislosti své země a národa. To u nás činila justice rakouská v době procesu s Omladinou a za 1. světové války. Ale tehdy byly uloženy tresty, které jsou z pohledu španělské justice směšné. Většina omladinářů […]

Číst dál →

Muzejní spolek a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádají v přednáškovém centru Štefánikova 1285 v  Uherském Hradišti ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 17:00 hod přednášku  na témaUherské Hradiště-Sady – aktuální stav                          Přednáška doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., představí okolnosti objevu lokality a připomene 60. výročí zahájení terénních prací v roce 1959. Poté bude věnována pozornost popisu nalezené situace v terénu a její současné interpretace, […]

Číst dál →

Dnes v peněženkách nosíme převážně  české koruny, občas se objeví i nějaké to euro, kterým platíme v sousedních zemích. Jaká je ale historie měny na Moravě? Čím platili naši předkové? Jak vlastně vzniklo slovo „platit“? A jak by hypoteticky mohla vypadat moravská měna, kdyby se historie ubírala jinou cestou? O moravské měně jsme hovořili s jedním z organizátorů Konference Morava 1918 Jiřím […]

Číst dál →

Obvykle jsou mezi moravskými vlastenci srovnávány polistopadové kraje s těmi z dob Klementa Gottwalda. Při bližším srovnání je však třeba konstatovat, že výtvor z roku 1997 je ještě o něco horší. Místo tehdejších 13 krajů máme nyní 14. Zatímco na sklonku roku 1948 ponechali komunisté pramen řeky Moravy, stejně jako města Moravská Třebová a Svitavy […]

Číst dál →

Když o sobě řekne občan narozený v Čechách, že je Čech, je to v pořádku. Řekne-li o sobě občan, narozený na Moravě, že je Moravan (a nikoli Čech), hned jsou mnozí pohoršeni, nadávají mu do moravských separatistů (tak nadávali i Leoši Janáčkovi za jeho tvorbu !), nacionalistů, moravistů a dostává se mu i dalších podobných […]

Číst dál →

Objev roku. Tak mluví archeologové o gotickém portále, který se jim podařilo odkrýt na hradě Helfštýně na Přerovsku. Zachovalá pískovcová ostění, která v minulosti zdobila tento vstup do hradu, pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Archeologové odkryli na hradě Helfštýně během velké rekonstrukce tamního paláce gotický portál ze 14. století. Podle odborníků jde v […]

Číst dál →

Minulou neděli se uskutečnily ve Španělsku volby. Jejich hlavním tématem bylo Katalánsko, kde se opět rozhořely protesty poté, co soud tvrdě potrestal někdejší katalánské lídry za uspořádání referenda za nezávislost. „Čekám novou vlnu eskalace jako před dvěma lety,“ upozorňuje v předvolebním rozhovoru profesor komunikace na Katalánské centrální univerzitě a aktivista za nezávislost Adrià Alsina Leal. […]

Číst dál →