Běžkařská zimní turistická výprava po krásách Jeseníků převážně po či v blízkosti moravsko – slezské státní či zemské hranice. Vhodná pro každého alespoň průměrně fyzicky zdatného sportovce – běžkaře schopného snést možné extrémní horské zimní podmínky (mrazy, sněhové vichřice). Čtvrtek 21.2.2019 V cca 9:45 h sraz na sedle Skřítek, kde je také možno zanechat auto k následnému návratu […]

Číst dál →

Království české a markrabství moravské bývaly entity natolik odlišné, že až do 20. století nikoho nenapadlo hledat pro ně souhrnné jednoslovné pojmenování. Proto se jen obtížně prosazovalo slovo „Česko“. Dnes už je samozřejmě všechno jinak, a jednou z posledních stop této česko-moravské odlišnosti zůstává, že vodě nasycené kysličníkem uhličitým se v Čechách říká SODOVKA, zatímco na Moravě […]

Číst dál →

Je to příběh Moravské země, a to nejen za posledních 100 let, které jsou z pohledu osudu země samé těmi nejhoršími. Léta kdy postupně, krok za krokem, byla okrádána o svobodu. Je to prostý a starý příběh. Boj dobra se zlem. Příběh smutný. Jako když jeden ze sourozenců využije okamžité výhody a okrade druhého o […]

Číst dál →

Vážení příznivci, Moravanky a Moravané, je začátek roku 2019 a my pořadatelé ze spolku Moravská národní obec si vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat ke sledování a ještě lépe k aktivní účasti na letošním, již čtvrtém, ročníku iniciativy „Osobnost Moravy“. Také v letošním roce hledáme známou, či méně známou moravskou osobnost, jejíž činnost přispívá k utváření […]

Číst dál →

Pomohl olomoucké univerzitě i divadlu a založil zdejší věhlasné parky, v nichž jeho jméno dodnes nese nejznámější alej. A v Olomouci se Rudolf Jan také před 200 lety ujal arcibiskupského trůnu. Jeho srdce je dodnes uložené v kryptě dómu svatého Václava. Olomoucký arcibiskup Rudolf Jan (1788 – 1831). Arcibiskupem se tento rakouský arcivévoda stal v […]

Číst dál →

Student Masarykovy univerzity v Brně učinil zcela unikátní objev – zjistil totiž, že teze historiků, které až se až donedávna zdály být neochvějně pravdivé, zřejmě stojí „na vodě“. Objev Ondřej Schmidta se týká moravské větve Lucemburků. Kniha, která objev popisuje, nese název Jan z Moravy. Podobný objev je zcela nevídaný: z tohoto období se málokdy stane objev natolik […]

Číst dál →

České periodikum Epocha, odkud byl převzat zveřejněný článek o Aloisi Musilovi „taktně“ pomlčel o Musilových problémech v Praze a naopak zdůraznil jeho problémy ve vědeckém okruhu tehdejší Vídně, kdy svůj velký objev nemohl podložit důkazy a podařilo se mu to až za několik let. V Praze byl naopak vystaven napadání poté, co svůj objev prokázal. Moravan, […]

Číst dál →

Špion Alois Musil: Pomohl moravský beduín svými mapami nepříteli k vítězství? „Proč právě v Přední Asii vznikla víra v jednoho Boha? Jak to, že se z ní vyvinula tři nejvýznamnější náboženství na světě, židovství, křesťanství a muslimství?“ přemítá ve student bohoslovectví Alois Musil. Kolébka víry ho zláká natolik, že se Arábie stane jeho druhým domovem. Když Alois Musil […]

Číst dál →

Dobrý den, vážení přátelé, dovoluji si vám přeposlat moji zprávu, kterou postupně zasílám poslankyním a poslancům Parlamentu České republik. Upozorňuji, především členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, na nedostatky výuky našich dětí. Za cenné podněty děkuji místopředsedkyni MNO, paní Lence Holaňové a za dokumentační materiál pak děkuji učiteli a kolegovi z našeho […]

Číst dál →

Facebook není jen médiem, kdy si někteří léčí své „ego“, často nevybíravým způsobem. Ale je i důležitým zdrojem aktuálních informací. Nebo jako v tomto případě možností získat rychle a operativně informaci, ke které byste se sami dostali jen obtížným a pracným vyhledáváním. A to by většina z nás předem vzdala. Historik Jiří Kacetl se ve […]

Číst dál →