Cena všech realit Moravského markrabství se v roce 1819 odhadovala na 600 milionů zlatých konvenční měny, z toho 30 milionů zlatých činila cena pozemkového fondu. Před 190 lety, roku 1829 si stavové Moravského markrabství stěžovali na porušení prerogativních práv zaujímat stanoviska k císařským dekretům, neboť taková práva má reprezentace země „OD ŠERÉHO DÁVNOVĚKU !“. Vítězné […]

Číst dál →

V našem internetovém deníku Moravský národ byl 16. listopadu loňského roku zveřejněn poměrně obsáhlý otevřený dopis našeho přispěvovatele, signatáře Deklarace moravského národa J.Kvapila dnešnímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Autor dopisu v něm vyslovil svoje roztrpčení nad tím, do jaké situace tlačí Moravu a Moravany současný pražský politický mainstream a formuloval v něm i některé otázky, […]

Číst dál →

Moravští patrioti, kteří usilují o obnovu zemského zřízení jsou často nepochopeni ve svém úsilí i na samotné Moravě. Stejné je to i s úsilím o renesancí moravského národa. Je to pochopitelné. Jsme dlouhodobě manipulováni proti vlastnímu prospěchu, proti spravedlnosti. Protože nic než spravedlnost nepožadujeme. Tedy návrat a uznání našich práv. Mnozí naše požadavky pochopí, když […]

Číst dál →

PROHLÁŠENÍ O NE ČEŠSTVÍ V době sílícího ideologického boje o vše češství a velko Česko, činím do odvolání toto prohlášení o příslušnosti k moravskému národu: 1. Nabyl jsem státní občanství České republiky. Jsem tedy státní občan České republiky. 2. Neznamená to, že jsem český státní občan. 3. Svobodně volím příslušnost k moravskému národu podle čl. […]

Číst dál →

Sblížení archeologie s genetikou přineslo mnoho nových poznatků, z nichž některé vyvracejí staré mýty o původu národů. Hostem Studia Leonardo Českého Rozhlasu Plus byl Jaromír Beneš, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  „Problematiku příchodu Slovanů do Čech je třeba trochu rozklíčovat,“ uvedl archeogenetik. „Hovoříme o době železné, době […]

Číst dál →

Jan Lucemburský, aby usnadnil své přijetí za moravského markraběte, vydal 18. června roku 1311 inaugurační diplomy zaručující Moravě významná autonomní privilegia. Mimo jiné: nejvýznamnější zemské úřady měli zastávat jen „rodilí Moravané“. Tento bod pak byl pravidelně stvrzován (zpravidla při nástupu panovníka). Jeho poslední modifikace po demokratizaci v 19. století byla, že poslanec Zemského sněmu Moravského […]

Číst dál →

Brněnští archeologové ohlásili výjimečný objev. Poblíž nynější Nemocnice Milosrdných bratří našli úvozovou cestu z 11. století, která vedla k důležitému brodu přes řeku Svratku. Cesta se nachází několik desítek metrů od současné Vídeňské ulice a od mostu, který překlenuje řeku u zastávky Poříčí. „Byla zaříznutá do svahu, vysypaná říčním štěrkem, kostmi a zlomky keramiky. Místy zde jsou […]

Číst dál →

I letos jsem vyrazil do Bílých Karpat na bratrské setkání na moravsko-slovenském pomezí. Kladení věnců k památníku česko-moravsko-slovenského přátelství jsem opět nestihnul, organizátoři vše sladili tak, aby u toho politici měli klid. Cestou k němu jsem v protisměru potkával jedoucí auta s tmavými skly a různé kráčející osoby v oblecích. U památníku hrál pán na harmoniku a spolu s několika […]

Číst dál →

Vždy jsem se zajímala o moravskou firmu Wikov. Název je odvozen od původních majitelů, kteří se spojili. Wichterle a Kovařík. Můj vztah má svůj počátek v tom, že tatínek po válce koupil ojetý automobil Wikov, který byl na dnešní poměry nebývale prostorný. Mezi přední a zadní sedadla se ještě vešly další, dětské židličky, a v […]

Číst dál →

Výzkum Archeologického centra Olomouc v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou, vyvolaný plánovaným rozšiřováním lomu Podhůra, přinesl odkryv dvou mohyl z pozdní doby kamenné a také nálezy nástrojů pravěkých lovců a sběračů ze starší doby kamenné. Prozkoumané mohyly, jejichž stáří je odhadováno na téměř pět tisíc let, jsou součástí rozsáhlejšího mohylníku v lese Kouty, nedaleko obce Hlinsko. Větší z mohyl […]

Číst dál →