Bulu „Industrie tuae“ vydal v červnu roku 880 papež Jan VIII. Svatý otec v listu oznamuje moravskému králi Svatoplukovi výsledek římského jednání s moravskou delegací vedenou arcibiskupem Metodějem a velmožem Zemižizněm. Název dokumentu je odvozen od prvních dvou latinských slov znamenajících v češtině „horlivosti tvé“. Originál se bohužel nedochval. Je znám pouze opis z 11. […]

Číst dál →

Kralovský řád moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana se v sobotu 12.11.2017 zúčastní XI. Horňácké Svatohubertské mše v Louce. Na tuto slavnostní událost jsou moravští rytíři zváni pravidelně jako čestní hosté. Následně se v odpoledních hodinách zúčastní členové řádu pravidelné vzpomínkové akce u sochy Svatopluka I. Velikého, krále Moravanů v Hluku.

Číst dál →

Zajímavé výsledky nejčastěji vzniknou, když se propojí vědci různých disciplín. Ostravští geografové a českobudějovičtí přírodovědci spojili své síly, aby vysledovali, jak se za poslední století proměnily biologicky bohaté lužní lesy Moravské Amazonie (oblast dolních toků řek Dyje a Moravy). Zjistili, že nejcennější staré stromy, na nichž žijí stovky druhů ohrožených živočichů, jsou už jen pozůstatky […]

Číst dál →

Po roce 1628, v souvislosti s bitvou na Bílé hoře a Obnoveným zřízením zemským, byly pravomoci zemského sněmu značně omezeny. Stavové již nesměli sami přijímat zákony, nýbrž jen činit králi návrhy změn. Prvním stavem v zemi se stal nově stav prelátský. V kompetenci sněmu sice zůstalo povolování daní, ale rozhodoval jen, zda daň povolí či […]

Číst dál →

Moravský národní kongres (MNK) je kulturní a osvětovou organizací, která byla založena dne 14. září 1992 v Brně skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie, jako reakce na prohlášení pražských politiků, že Česká a Slovenská federativní republika se rozdělí podle národnostního principu na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. Myšlenka, že by v […]

Číst dál →

Až do první pozemkové reformy patřila většina půdy v českých zemích relativně úzké skupině velkostatkářů. Jednalo se zejména o příslušníky šlechtických rodů, které stály při stavovském povstání roku 1618 na straně katolíků. Obrovský majetek vlastnila i sama katolická církev – přes 380 000 ha. Tradiční pozemkové vlastníky pak doplňovala nová vrstva aristokracie vzešlá z průmyslové […]

Číst dál →

Krátká kapitola z knihy Miroslava Hrocha: Na prahu národní existence Český historik Miroslav Hroch se dlouhodobě zabývá problematikou národů v minulosti a jejich vzniku a to platí i o jeho knize jmenované v názvu, vydané v roce 1999 a věnované teoretickým východiskům českého národního obrození a jeho praktickému uskutečňování. Moravě věnoval autor jen velmi stručnou […]

Číst dál →

V pátek 3. listopadu 2017 se v obci Bludov konalo slavnostní odhalení nové busty významného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana Markrabství moravského – Karla staršího ze Žerotína. Nejprve se v interiéru místního žerotínského zámku konala přednáška největšího odborníka na život Karla st. ze Žerotína, pana prof. PhDr. […]

Číst dál →

V úterý 21. listopadu 2017 bude v Moravském zemském muzeu slavnostně otevřena stálá expozice s názvem „Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století“, která mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhu sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin […]

Číst dál →

Nohejbalová bitva bude jakožto součást Podzimního nohejbalohraní 2017 doprovodnou akcí MS žen a juniorů v Nymburce. Bude se během sobotního odpoledne prolínat s programem MS a nabídne souboj výběrů nejlepších hráčů Čech a Moravy. Jednotlivé výběry včetně trenérů vzejdou z hlasování fanoušků. To bude od července do října probíhat na sociální síti Facebook. Výběry se utkají v singlech, dvojicích a […]

Číst dál →