MŮŽE SE Z JAKÉHOKOLI NÁRODA STÁT MÁVNUTÍM PROUTKU JINÝ, PROTOŽE JE TO ZROVNA „POLITICKY ŽÁDOUCÍ“ ? Nemůže. Přesto se stále Moravanům „shora“ tvrdí, že jsou Čechy. ALE NEJSOU A NENÍ TO ANI MOŽNÉ ! Moravský národ se více než tisíc let vyvíjel jako samostatné společenství ve vlastní zemi. Nemohl se žádným politickým rozhodnutím změnit na […]

Číst dál →

Vážené Moravanky, vážení Moravané, za náš spolek Moravská národní obec si dovolujeme vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní shromáždění do překrásného města Olomouce. V sobotu 1. června 2019 se zde na Horním náměstí bude, od 10:00 hodin, konat již 6. ročník slavnosti MORAVSKÝ DEN. Tato naše již tradiční oslava Moravy a moravanství se koná jako součást […]

Číst dál →

Tomáš Krystlík Francouzi na mírových jednáních po první světové válce nechtěli posílit poražené Německo, a proto hodlali přiřknout pohraniční úze­mí s německým obyvatelstvem Československu a to podle Benešem požadované zásady tzv. historických hranic Čes­ké­ho království. U jižních hranic Slovenska ale Beneš argumentoval strategickými vojen­skými požadavky – vodními toky, že­­lez­ničními tratěmi, o historických hranicích Horní země […]

Číst dál →

Česká republika se zdá být v roce 2019 normálním evropským státem, praktikující ideologii liberální demokracie. Hlásá svobodnou soutěž politických stran a média jako hlídacího psa demokracie. Rozhodnutí většiny údajně dbá ochrany menšin. A tak třeba podporuje národnostní, etnické či náboženské menšiny, stejně jako třeba ekologická hnutí. Rovněž poskytuje církvím široké majetkové zadostiučinění, stejně jako výběrovým […]

Číst dál →

Na uherskohradištském Dolňácku se udržuje silná folklorní tradice. Do poloviny minulého století se udržovala i tradice rituálu čepení, kdy se nevěstě symbolicky sundávalo pentlení z hlavy a ona tak mohla být považována za vdanou ženu.  „Po druhé světové válce se přestal nosit kroj a spolu s tím postupně zanikal i obřad čepení,“ vysvětluje v rozhovoru Gabriela Směřičková. I přesto jej dnes udržují […]

Číst dál →

V sobotu 13. dubna 2019 se v Brně – Řečkovicích uskutečnilo jarní zasedání Moravského národního kongresu, na kterém si členové spolku zvolili nové vedení. Prezidentem Moravského národního kongresu byl zvolen Ing. Milan Trnka, viceprezidentem Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. a kancléřem Milan Smutný. Členy výkonného výboru MNK dále pak byli zvoleni F. Červený, J. Janků, […]

Číst dál →

Zcela náhodně jsem na internetu narazila na příspěvek MUNI, tedy brněnské Masarykovy univerzity, kde zve své absolventy na setkání u příležitosti oslav stého výročí vzniku univerzity. Přidala jsem k této zprávě na facebooku svůj komentář, kde jsem připomněla něco právě ze začátku té stoleté historie univerzity a nakonec jsem si povzdechla nad současným stavem společnosti. […]

Číst dál →

  Velká Olomouc byla založena k 23.dubnu 2019 kdy se s Olomoucí sloučila dvě sousední města a dalších 11 předměstských obcí. Velká Olomouc byla samostatným politickým okresem, soudní okres Olomouc byl ale tvořen navíc i politickým okresem Olomouc-venkov. Určitou představu, jak by mohla vypadat budoucí Velká Olomouc, přinesl už zákon z roku 1894, kterým se pro […]

Číst dál →

České kulturní dědictví bude doslova na dosah. Umožní to národní informační kulturní portál Czechiana, ve kterém budou mít lidé přístup k obrazovým, textovým, audiovizuálním a zvukovým materiálům, jež jsou součástí kulturního dědictví. Spuštěn má být za rok na podzim. Uživatelé si budou moct prohlédnout fotografie, obrazy, mapy, kresby, knihy, noviny, dopisy, deníky, archivní materiály nebo […]

Číst dál →

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, spojené s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Pondělí patří hlavně pomlázce, vítání jara, je to pohodovější den. Pomlázka se na Moravě a v Čechách odlišuje. A Blesk udělal velké srovnání. Pomlázka Morava: Pomlázce se na Slovácku říká »žila« nebo tatar. Chloubou je vždy velká – společná. Mívá dva i tři […]

Číst dál →