Vážené moravské patriotky, vážení moravští patrioti, umělecký řezbář a dřevorytec, pan JAROSLAV BENEŠ, srdečně zve, v sobotu 1. prosince 2018, všechny lidi dobré vůle do Loštic na tradiční setkání ve svém ateliéru. Začátek setkání je ve 14:00 hodin. Sraz účastníků je na Moravičanské ulici č. 439, tedy před domem pana Beneše. Během tohoto slavnostního programu […]

Číst dál →

Jistě jste už někdy slyšeli, jak mluví bodrý Moravan. Jak se ale liší moravské hlášky v závislosti na regionu? Někdo si Moravany představuje jako pobožný lid obývající úrodné říční nivy, další jako věčně opilé muže a ženy žijící snad trvale ve vinných sklípcích, jiný zase spořádané obyvatele často se oblékající do krojů. To všechno jsou […]

Číst dál →

Podle některých našich občanů, především z Prahy a z Čech, ale nejsou výjimkou ani lidé z Moravy, kteří jsou v tomto směru „zpracovaní“ zcentralizovanými médii, prý „Moraváci rozbíjí jednotu !“ A to tím, že trvale a dlouhodobě požadují obnovu zemských práv. Už od Listopadu slyšíme, že prý máme „důležitější“ starosti. Ale všechny tyto záležitosti s […]

Číst dál →

Velký Moravan Sigmund Freud kdysi napsal, že podstatou každého traumatu je pocit bezmoci. Jiný velký Moravan Jan Trefulka, který byl za svou odvahu postihován bolševickým režimem, už pět let po „sametové revoluci“ píše, že se cítí stejně bezmocně jako za komunistů. Uplynula více než dvě desetiletí – a podle sociologických průzkumů se bezmocně, pokud jde […]

Číst dál →

Senátor pan Jaroslav K u b e r a Valdštejnské náměstí 17/4 Praha 1, 118 01 Vážený pane senátore! Jsem srdcem, rozumem, vztahem ke své rodné zemi a k odkazu obou svých rodičů, otce i matky, Moravan a nesmírně mě trápí a jsem z toho denně zarmoucený, ale stejnou měrou i rozhněvaný, jak se vrcholní […]

Číst dál →

Chřiby – mystické pohoří Slovanů, kde nejspíš leží také hrob sv. Metoděje Oblast dnešních Chřibů v dávných dobách obsadili naši předkové – první Slované. Čím bylo toto místo tak lákavé a jaké poselství v sobě skrývá pro dnešní dobu? V první polovině 6. století se Slované dostávají do krajiny středního Pomoraví, kde zakládají svá sídla […]

Číst dál →

Cestující z Rajhradu u Brna možná zaregistrovali na tamní nádražní budově pamětní desku, která připomíná, že odtud 11. listopadu 1838 vyjela do Brna po rozestavěné trati první parní lokomotiva nazvaná symbolicky Moravia. Stalo se tak zcela poprvé na území pozdějšího Československa. Před první jízdou vlaku museli dělníci v roce 1838 postavit viadukt, který v Brně […]

Číst dál →

Unikátní i „unikátní“ putovní výstavu Republika československá 1918–1939 připravili Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Středisko společných činností AV ČR. Nevšední formou přiblížuje vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před druhou světovou válkou. Ve dnech 3. září až 29. listopadu 2018 se výstava představí na veřejných, dobře přístupných místech […]

Číst dál →

Nasazovat historii dnešní politický mustr znamená ji hrubě zkreslit ! Přesně to se děje na naší wikipedii a rozhodně to není žádná náhoda, ale manipulativní politický záměr, který sleduje, jako bohužel mnoho jiného v naší republice, vymazávání povědomí o Moravě a Moravanech. Když se zajímáte o osobnosti, které se na Moravě narodily, narazíte na naší […]

Číst dál →