Před týdnem jsme si připoměli 95. výročí úmrtí ThDr. Antonína Cyrila Stojana ThDr. Antonín Cyril Stojan (22. května 1851, Beňov –  29. září 1923, Olomouc) byl moravský římskokatolický duchovní a politik, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský v letech 1921 – 1923. Než se stal biskupem, působil jako probošt kroměřížský. Byl velice aktivní v sociální oblasti, […]

Číst dál →

Nejsou žádné celostátní volby v ČR, ve kterých by se neukázala jiná mentalita občanů z Moravy od občanů z Čech. Prostě Moravané a Češi jsou jiní. Málokde JE TO TAK PŘÍMO VIDĚT NA PRVNÍ POHLED, NA VLASTNÍ OČI, jako na mapkách volebních výsledků. Od poloviny 19. století nás, Moravany, Češi „lámou“, abychom se přihlásili k […]

Číst dál →

Všem kandidátům do Senátu Parlamentu České republiky z volebních obvodů na území Moravy – 50 Svitavy, 53 Třebíč, 56 Břeclav, 59 Brno – město, 62 Prostějov, 65 Šumperk, 68 Opava, 71 Ostrava – město, 74 Karviná, 77 Vsetín a 80 Zlín jsme zaslali otázku týkající se moravské národnosti: Obracíme se na všechny kandidáty do Senátu […]

Číst dál →

Spolek přátel bl. Karla I. ve spolupráci s Římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského vás zve na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I.  Habsbursko – Lotrinského 1887 – 1922,  posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc., která se […]

Číst dál →

První  pokusy o zakořenění ve středoevropském prostoru křesťanství absolvovalo již více než století před příchodem soluňských bratrů na Moravu. Odkud pocházeli misionáři, kteří se ubírali na „pohanskou“ stranu Dunaje svědčit o nové víře? Na tyto otázky se snaží odpovědět zářijové číslo časopisu Kauzy.

Číst dál →

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, Regionálním muzeem v Mikulově, Československou obcí legionářskou si Vás dovolují pozvat na XXXIV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM Téma: Formování hranice na Moravě po roce 1918 Datum konání: 10. – 11. října 2018 Místo konání: Mikulovský zámek […]

Číst dál →

Z iniciativy moravských stavů a přičiněním moravského místodržitele hraběte Mitrowského byl vybudován a 4. října 1818 odhalen a posvěcen Památník míru – obelisk v Denisových sadech. Od roku 1849 Moravská národní památka. Letos si připomínáme dvousetleté výročí jeho odhalení. Pietní vzpomínka s koná v Brně v sobotu 6. října 2018 v 11.30 hodin katedrále na […]

Číst dál →

Luxusní vozy značky Wikov či celosvětově známé vynálezy silonu a kontaktních čoček. I to patří ke slavnému prostějovskému rodu Wichterlových. Příběh slavného prostějovského rodu začíná u Františka Wichterleho. V roce 1878 v Prostějově otevřel dílnu na výrobu zemědělských strojů. Pracovala v ní dvacítka dělníků. Už po čtyřech letech postavil pro podnikání nové zázemí, za dalších šest […]

Číst dál →

Su Moravan a křesťan. Ctím Svatého Václava, jako muže bohabojného jenž víru a lásku proměnil ve svém životě. Kéž by naši bratři Čechové měli takových mužů více a my Moravané nalézali dobré příklady pro nás. Pak by Moravané a Češi žili ve společném státě ve větší vzájemné jednotě. Ve svatováclavském chorálu se zpívá: „Pomoci my […]

Číst dál →