Lid, přírodu a tradice Slovácka celý život zachycoval na svých obrazech malíř Joža Uprka. Novodobý český realista a impresionista tak zachoval autentickou podobu venkova pro další generace. Umělec ceněný doma i v zahraničí zemřel před 80 lety. Do malebného kraje Moravského Slovácka se Joža Uprka narodil 26. října 1861. Ani jeho otec, ač rolník, se […]

Číst dál →

Na zpravodajském serveru Zprávy z Moravy byl uveřejněm rozhovor s Petrem Pithartem. O Moravě, zemském zřízení a pragocentrismu. https://zpravyzmoravy.cz/velky-rozhovor-s-petrem-pithartem-o-morave-zemskem-zrizeni-a-pragocentrismu/ V reakci na tento rozhovor zveřejňujeme jiný pohled moravského pamětníka na zmiňované události: Petr Pithart se nespravedlivě naváží do poslanců a vedoucích představitelů HSD-SMS z doby před 30 lety. Tito poslanci a představitelé však vyjadřovali skutečné […]

Číst dál →

… nevím, čemu se furt divíte. Říká se tomu salámová metoda. Po puči podvodníků 28. října zrušení Zemského sněmu na Moravě. Od roku 1927 český protektorát s loutkovým zemským prezidentem. Od roku 1949 zavedení malých krajů a tím zrušení Moravy jako země. 1960 anexe částí moravských území sousedními Čechy do Česka = Čech (viz Jungmannův […]

Číst dál →

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče Parlamentu České republiky, dne 10. ledna 2020 jsem si na stránkách internetových novin LIDOVKY.cz  přečetl příspěvek redaktora, pana Michala Bernátha, nazvaný „Návrat českého  lva. Loga ministerstev získají po vzoru dalších zemí jednotný vzhled“  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/navrat-ceskeho-lva-ceska-ministerstva-dostanou-nova-sjednocena-loga.A200109_170941_ln_domov_mber? Tento příspěvek mne velmi znepokojil a dá se říct, že dokonce rozhněval.  Celý život […]

Číst dál →

Odborníci z Moravského zemského archivu v Brně (MZA) restaurují unikátní trojrozměrnou mapu. Zabírá 150 metrů čtverečních a tvoří ji skoro 80 dílů. Zachycuje podobu Moravy ve druhé polovině 19. století. Mnohá současná města jsou tak na ní zachycená ještě jako malé vesnice. Plastická mapa zabere dvojnásobnou plochu, než je rozloha běžného bytu. Vznikala desítky let […]

Číst dál →

Báseň Dombrová, v níž Bezruč pohněvaně protestuje proti jejímu přejmenování na Doubravu, o němž „páni z Čech“ v Praze rozhodli proti vůli obyvatel dědiny, začíná slovy „Jsme Moravci.“  A jsme z Dombrové, ne z Doubravy! A pokračuje pohněvaným veršem „Co páni z Čech nám křtíte dědiny? Ta vaše Doubrava je snad někde při Praze, na […]

Číst dál →

Moravci je historický název pro moravským nářečím hovořící obyvatelstvo pruského Slezska, žijící severně od řeky Opavy. Mezním je rok 1742, kdy oblast dnešního Hlučínska, Ratibořska a Hlubčicka připadla Pruskému království a místní obyvatelstvo bylo po téměř dvě století vystaveno silné germanizaci (která zesílila zejména po roce 1871, kdy došlo ke sjednocení německých států a vzniku […]

Číst dál →

Vážení členové Rady ČT! Zasílám Vám dopis, který jsem v prosinci minulého roku zaslal Mgr. Beránkovi. Do dnešního dne na něj nereagoval. Žádám Vás, abyste obsah tohoto dopisu a jeho přílohy i obsah mého dopisu Mgr. Beránkovi projednali a přiměli Mgr. Beránka, pracovníka Redakce zpravodajství ČT, domácí redakce, aby se Dr. Skoumalovi a potažmo všem […]

Číst dál →

Ukázat svět starých Slovanů v co nejautentičtější syrové formě chtějí autoři historické minisérie, jejíž natáčení by mělo brzy začít. Dějištěm budou známá i neznámá místa Šumavy.  „Příběh nese název Slovan – Perun vidí nás. Je ze slovanského světa před příchodem křesťanství na naše území, konkrétně ze sedmého století. Děj je zasazený do doby, kdy zemřel […]

Číst dál →

LEDNOVÁ  MŠE M. A. Šajnohová   Kvetou ledové květy v tabulkách okének ladovských zim   Zář nočních hvězd tulí se k nim prochladlé nebe vdechuje dým   Kráčí tři králové Moravskou bránou v závějích novoročních   Jdou tichem lesa k pomníku Hlaholice kam vítr přilétá rozjímat na půlnoční Leden 2020  

Číst dál →