Zamlčovanou pravdou současného systému je fakt, že nynější kraje navazují na výtvor KSČ z let 1949-60. Ať již se jedná o záměr – posílit centralizaci moci ve prospěch pražského centra, nebo i počet a tvar těchto celků. Lze sice nalézt určité rozdíly, např. Gottwaldovský kraj se nyní jmenuje Zlínský, ale podstata je zcela očividná. Přesto […]

Číst dál →

Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběhne na slavkovském bojišti ve dnech 30. listopadu–2. prosince 2018. Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00) u obce Tvarožná, za účasti cca 1000 vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce […]

Číst dál →

Pamatuje dub v Náměšti nad Oslavou ještě naše moravské krále? Dub v Náměšti nad Oslavou je považován za největší a pravděpodobně i nejstarší žijící dub na Moravě, ale i za nejstarší strom Moravy vůbec. Na rozdíl od většiny ostatních starých stromů u nás, se kterými bývá porovnáván, nebyl vysazen, ale je pozůstatkem původních dubin, které […]

Číst dál →

Většina z obyvatel naší republiky si pod názvem Morava představí Pálavu a vinohrady pod ní. Morava je však daleko rozlehlejší. Kdo jsou Moravané a jak hájí svou identitu? V Čechách se pije pivo a na Moravě víno. To je asi hlavní rozlišovací kritérium většiny obyvatel České republiky. Ovšem Morava není jen vinařské území pod Pálavou. […]

Číst dál →

Vědecká konference na téma Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách bude vědeckým příspěvkem k oslavám 100. let české a slovenské státnosti. Uskuteční se 28. listopadu 2018 ve Starém Městě v Jezuitském sklepu. Přednášející: Miroslav Vepřek (FF UP v Olomouci), Viliam Judák (CMBF UK Bratislava), Pavel Ambros (CMTF UP v Olomouci), Jaroslav Šebek (AV ČR), Ján Zozuľak, Peter Ivanič, Róbert Arpáš […]

Číst dál →

Duchovenstvo pravoslavné církve na Moravě se rozšířilo. Ve středu 21. listopadu 2018 přijal v olomoucké katedrále svatého Gorazda kněžské svěcení nový kněz, otec Rafael Moravský. Pronesl kněžský slib, ve kterém se zavázal žít příkladným křesťanským životem a svědomitě sloužit Bohu a církvi. Načež vikární biskup šumperský, Izaiáš, nad otcem Rafaelem četl modlitbu ve které vzýval […]

Číst dál →

27. Sněm Moravského kulatého stolu se uskuteční v Lošticích v sobotu 1. prosince 2018 v restauraci hotelu „U Coufalů“ na náměstí. Program: 10:15 hod. – zápis delegátů a hostů. 10.30 hod. – zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání. 10:40 hod. – přehled činnosti MKS za rok 2018, plnění usnesení z 26. sněmu. 10:50 hod. – zpráva o […]

Číst dál →

Psal se 14. leden 1092. Po více než třicetileté vládě nečekaně zemřel první český král Vratislav. Při honu se smrtelně zranil pádem z koně. Jak probíhalo hledání nástupce prvního českého krále z rodu Přemyslovců? Žádný z Vratislavových šesti po sobě jdoucích nástupců si nemohl, nebo spíš ani nechtěl posadit korunu na hlavu, zlatou čelenku českého […]

Číst dál →

Překvapivě dobře dopadly analýzy až tisíc let starých kostí z olomouckého Klášterního Hradiska, které podle historických pramenů patřilo přemyslovským knížatům Otovi I. a Otovi III. Nyní tomu nasvědčují i výsledky antropologických rozborů. Archeologové vyzvedli ze schránky v kostele olomouckého Klášterního Hradiska ostatky lidí, mezi kterými jsou dle jejich předpokladů i přemyslovská knížata Ota I. a […]

Číst dál →

Společnost Jízdy králů ve spolupráci s obcí Vlčnov vydala v těchto dnech nástěnný kalendář pro rok 2019 pod názvem Vlčnovské kroje a Jízda králů. Kromě fotografie na vstupním listu s portrétem pohledné vlčnovské dívky ve slavnostním, bohatě zdobeném vlčnovském kroji potěší kalendář dvanácti dalšími celoplošnými fotografiemi dětí, svobodných vlčnovských dívek a mládenců, legrútů z královské […]

Číst dál →