Není sice pravidlem, že jen nevzdělaný a hloupý člověk je pyšný a rád se vytahuje na druhé. Pýcha a pocit nadřazenosti se nevyhýbají žádné skupině lidí. Snad jen skutečně moudrým lidem se hloupost, pýcha a nadřazenost více vyhýbají než jiným. Kolikrát jsme my, Moravané, slyšeli o tom, jak je hloupé „chodit s fangličkami“. A byla […]

Číst dál →

Moravské dny, které Břeclav oslaví poslední víkend v červnu, lákají na oblíbené i nové druhy zábavy a myslí na celou rodinu. Podobně jako loni bude první část Moravských dnů patřit zlatavému moku. Na louce pod tamním zámkem se v sobotu 23. června sejdou fajnšmekři na festivalu minipivovarů, který patří k největším pivním přehlídkám tohoto druhu v republice. Širokou pivní ochutnávku stejně jako […]

Číst dál →

Dva pohřbení v jedné jámě. Archeologové zkoumají neobvyklé hroby z 9. století Více než dva tisíce hrobů z období Velké Moravy skrývá země ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Největší velkomoravské pohřebiště u tehdejšího města Veligrad má ale novou záhadu. Archeologové zde zkoumají nálezy koster v neobvyklých polohách. Archeologové zkoumají neobvyklé hroby z 9. století […]

Číst dál →

 8. 6. 2018, Výšina sv. Metoděje (Sadská výšina) Uherské Hradiště Dějiny lokality Výšina svatého Metoděje se začaly psát v první třetině 9. století, kdy Slované, spolu s misionáři z Akvileje a ze Salcburku, začali stavět kostel na půdorysu řeckého kříže. V roce 863 na toto místo přišla byzantská misie, v jejímž čele stál Konstantin a jeho bratr Metoděj. K původnímu kostelu byl přistavěn kostel s apsidou, […]

Číst dál →

MNO Olomoucko a klub SDŽ Prostějov zvou všechny zájemce v sobotu 16. 6. 2018 již podruhé na putování po krásách a zajímavostech města Prostějova. Letos si prohlédneme barokní kostel sv. Jana Nepomuckého (provedou nás studenti SOŠPO), prohlédneme si domovní znamení a připomeneme si i ta, která nepřežila minulý režim. Na závěr chystáme překvapení, tak držte […]

Číst dál →

Oskoruša, oskeruše (česky Jeřáb oskeruše), (Sorbus domestica) je opadavý, listnatý ovocný strom dorůstající výšky až 15 m jako solitér nebo až 30 m v lese. V našich, moravských podmínkách se dožívá 300 až 500 let, v jižní Evropě až 600 let. V České republice je tato dřevina vzácná a vyskytuje se ojediněle jako rarita v […]

Číst dál →

Všeslovanské národopisné slavnosti  „SLOVANSKÁ  PRAHA 2018“ Termín konání: 7. až 9. června 2018 Návrat ke slovanským hodnotám, upevnit pouta mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami ve světě, přispět k obraně národního jazyka, kultury a zvyků, zejména  u slovanských národnostních menšin v zahraničí a jejich prostřednictvím propagovat slovanskou hudbu, operní a dramatickou tvorbu, literaturu, malířství a užité umění. […]

Číst dál →

Součástí Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod a předsednictvo České národní rady ji vyhlásilo součástí ústavního pořádku České republiky (viz Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992). Zde, v Článku 3, odst. 2, je uvedeno: „Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující […]

Číst dál →

Doc. Boleslav Bárta byl v té době už dlouho vážně nemocný na srdce. To bylo známo. Pravděpodobně ho nechtěli zabít, ale na druhou stranu museli počítat s tím, že se to stát může. Ďábelskost provedeného úmyslu spočívala v zasedacím pořádku. Vedle doc. Bárty posadili jeho nejagresivnějšího odpůrce, známého urážkami, jedovatostí a sprostotou nejhoršího kalibru vůči […]

Číst dál →

Zítra si připomeneme 27. výročí úmrtí Doc. Boleslava Bárty, nejvýznamnějšího představitele moravského hnutí. U této příležitosti připomínáme rozhovor s jeho spolupracovnicí bývalou poslankyní Federálního shromáždění ČSFR paní PhDr. Alenou Ovčačíkovou, ve kterém hovoří o tom za jakých podivných okolností doc. Bárta zemřel.

Číst dál →