Počet obyvatel hlásících se k nějaké národnosti se opět snížil. Tuto dobrovolnou otázku v roce 2011 zodpovědělo 74,7 % sčítaných, loni to bylo pouze 68,4 %. Nejpočetnější národností byla na celorepublikové úrovni česká, ke které se samostatně přihlásilo šest milionů obyvatel, tedy přibližně 57 %. Je to o sedm set tisíc lidí méně než před deseti lety.

Trend celkového snížení lidí deklarujících národnost se týká i té moravské. Samostatně se k ní loni přihlásilo 359 621 obyvatel, v kombinaci s dalšími národnostmi přibližně 550 tisíc obyvatel. Před deseti lety to bylo samostatně 522 474 obyvatel, kombinovaně 631 tisíc osob.

S velkým odstupem následovala slovenská národnost, kterou za svou loni považovalo 96 tisíc lidí, v kombinacích přibližně 160 tisíc. Zajímavostí je mírný vzrůst slezské národnosti. V roce 2011 to bylo samostatně 12 214 obyvatel, loni 12 451, v kombinacích ovšem celkem 30 tisíc.