Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každé zemi. Podobně jako je tomu na našem území již od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná pravidelně každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovnání současného stavu České republiky s minulostí i se zbytkem světa

Sčítání se uskuteční od 27. března do 11. května 2021. Online přes internet a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžeme sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud se nesečteme online, budeme muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat tištěný formulář.

Pro výsledky sčítání je velmi důležité, aby všichni vyplnili údaje ke stejnému okamžiku. Pokud není u otázek uvedeno jinak, je to půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. První výsledky sčítání budou zveřejněny na přelomu roku 2021 a 2022