Vážení přátelé, příznivci Moravy, nám organizátorům ze spolku Moravská národní obec dělá velkou radost, že vám dnes v době koronavirového chaosu můžeme zvěstovat skutečně dobrou a pozitivní zprávu. Překrásné moravské město Litovel si prostřednictvím slavnostního aktu vyvěšení moravské zemské vlajky připomene další významný moravský den. Moravská žluto-červená bikolora se zemským znakem bude na zdejší radnici […]

Číst dál →

Přesně před 75 lety byly z prostranství dnešního Moravského náměstí odstraněny zbytky zničeného Německého domu a prostor po něm byl upraven na park. “Skončila tak čtyřiapadesátiletá existence spolkového domu brněnských Němců, u jehož počátku stál například majitel brněnské slévárny Friedrich Wannieck a další němečtí mecenáši, kteří se jeho stavbou snažili vytvořit etnickou protiváhu spolkového domu […]

Číst dál →

Nezapomeňme, že to byli čeští obrozenci, kteří opakovaně jezdili na Moravu, prosili a žádali, aby se Moravané připojili k záchraně společného slovanského jazyka, aby nezanikl a nerozplynul se v silném německém živlu. V Čechách to byl český jazyk a na Moravě moravský jazyk, Pro oba jazyky Moravané spolu s Čechy uměle vytvořili společný spisovný úzus, […]

Číst dál →

Poslední zbytky okleštěné autonomie v podobě Moravskoslezské země zrušili komunisté k 1.1.1949 tím, že zrušili zemské zřízení našich zemí a nahradili je kraji podřízenými Praze. Federální shromáždění ČSFR přijalo dne 9.5.1990 usnesení: „Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení Země moravskoslezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt […]

Číst dál →

Spolek Moravské srdce dlouhodobě usiluje o legislativní uznání moravské národnosti.  Vzhledem k tomu, že se jedná o politické rozhodnutí, ke kterému v současné generaci poliků v České republice není politická vůle, využívá spolek soudní cesty k získání oficiálních stanovisek státní správy, samosprávy, případně soudu k této problematice pro budoucí využití moravských vlastenců, kteří příjdou po […]

Číst dál →

Morava je jen jedna. Komunisté ji (z velké části) dělili na Severomoravský a Jihomoravský kraj. Lidé se naučili říkat severní a jižní Morava. A dokonce to psali s velkými písmeny na začátku. Tedy Severní Morava a Jižní Morava. Je to ale špatně. Morava má samozřejmě jih i sever, stejně jako východ i západ. A dalo […]

Číst dál →

Trojice kamenných křížů, které společně vytvářejí sousoší Kalvárie, tedy scénu ukřižování Ježíše Krista, se nachází ve městě Hrotovice nedaleko Třebíče přímo proti budově zámku na křižovatce ulic Zákostelní a Znojemská. Na centrálním kříži se nachází figura ukřižovaného Krista, po obou stranách jsou další dva samostatně stojící kříže s dynamicky vyobrazenými figurami ukřižovaných zločinců. “Všechny kříže […]

Číst dál →

Je milé vidět opomíjenou moravskou orlici na výrobku, díky kterému si ji připomene mnoho lidí. Kolik původně moravských podniků nebo výrob přešlo do jiných rukou nebo zemí. A to nikoli jen po roce 1989. Nedá mně to nevzpomenout při této příležitosti na převedení výroby malých a středních automobilů z Moravy do Čech. Tedy z moravské […]

Číst dál →

O císaři „Svaté říše římské národa německého“, králi římském, uherském, českém a lombard­ském, vévodovi slezském, markraběti morav­ském, braniborském a lužickém, Zikmundovi Lucemburském jsme se učili ve škole. Mohlo by se zdát, že vzpomínek na tohoto panovníka bylo už dost, kdyby… Ano, kdyby o něm v našich ro­dičích a prarodičích, v nás samotných, v našich dětech […]

Číst dál →

Dějinné události na Moravě začátkem 11. století již můžeme sledovat mnohem dů­kladněji. Překročíme tak temné období nedo­statku informací o událostech před rokem 1028, kdy po dobu 122 let nejsou o Moravě žádné dů­věryhodné zprávy. Toho roku 1028 (uvádí se též rok 1021) získal zemi moravskou od svého otce Oldřicha, pražského knížete přemyslovského rodu, jeho syn […]

Číst dál →