Dnem 1.1.2017 zahájila Moravská národní iniciativa občanů moravské národnosti svou činnost, jejíž základním cílem je uznání moravské národnosti v legislativě České republiky.

Aktivity Moravské národní iniciativy,  jejímiž členy se stávají signatáři Deklarace, se zaměří jednak na podpisovou kampaň Deklarace mezi veřejností a jednak na komunikací s politiky všech parlamentních stran o způsobu zákonného uznání moravské národnosti.

O své činnosti bude pravidelně informovat na webových stránkách www. moravskynarod.cz.

Pokud souhlasíte s Deklarací moravského národa vytiskněte si ji v sekci Podpora, podepište ji s uvedením celého jména a bydliště, naskenujte a zašlete na mail mail mluvčího iniciativy Pavla Dohnala p.dohnal@email.cz