Moravská národnostní menšina na Slovensku (slovensky Moravská národnostná menšina) je označení obyvatel Slovenska, kteří se hlásí k moravské národnosti. Slovensko oficiálně uznává status moravské národnosti jako národnostní menšiny, odlišné od české národnostní menšiny. V posledním slovenském sčítání lidu sčítací formulář obsahoval moravskou národnost výslovně předvyplněnou (spolu s ostatními národnostmi Slovenskem uznaných národnostních menšin).

Podle výsledků slovenského sčítání lidu žilo v roce 2011 na Slovensku 3 286 osob deklarujících moravskou národnost (0,1 % celkové populace), a to především v  Bratislavském (966 osob) a Trenčínském kraji (540 osob). Moravská národnostní menšina je sedmou nejpočetnější národnostní menšinou na Slovensku, po maďarské, rómské, české, rusínské, ukrajinské a německé. Početně přesahuje menšinu polskou, ruskou, bulharskou, chorvatskou, srbskou a židovskou.

Podle sčítání lidu v roce 1991, kdy se poprvé začala ve slovenských sčítáních lidu moravská národnost uvádět, se k ní hlásilo 6 037 osob. V následujícím sčítání lidu v roce 2001 se na Slovensku k moravské národnosti hlásilo 2 348 osob.

Zájmy moravské národnostní menšiny zastupoval od roku 1994 Spolek Moravanů na Slovensku (slovensky Spolok Moravanov na Slovensku), působící především v oblasti Nitry a Prievidzy.  Od roku 2004 činnost spolku postupně ustávala. Jeho funkci posléze převzalo občanské sdružení Moravský kulturní svaz (Moravský kultúrny zväz), založené v lednu 2007, které obyvatele Slovenska hlásící se k moravské národnosti, dodnes zastupuje i v Radě vlády Slovenské republiky pro národnostní menšiny a etnické skupiny.

Členovia výboru s hlasovacím právom
Mgr. Gyula Bárdos, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
PaedDr. Ján Masszi, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Klaudia Szekeresová, zástupkyňa maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Örs Orosz, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Mgr. Géza Tokár, zástupca maďarskej národnostnej menšiny
Ján Čonka, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Alexander Daško, zástupca rómskej národnostnej menšiny
Mgr. Agnesa Horváthová, zástupkyňa rómskej národnostnej menšiny
Bc. Vladimír Sendrei, zástupca rómskej národnostnej menšiny
MUDr. Dagmar Takácsová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
PhDr. Hana Zelinová, zástupkyňa českej národnostnej menšiny
Ing. Ján Lipinský, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Mgr. Milan Ján Pilip, zástupca rusínskej národnostnej menšiny
Mgr. Pavol Bogdan, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
JUDr. Roman Dohovič, zástupca ukrajinskej národnostnej menšiny
RNDr. Ondrej Pöss, CSc., zástupca nemeckej národnostnej menšiny
Mgr. Linda Rábeková, zástupkyňa poľskej národnostnej menšiny
Ján Chúpek, zástupca moravskej národnostnej menšiny
Bc. Oľga Dašková, zástupkyňa ruskej národnostnej menšiny
Diana Dobrucká, zástupkyňa bulharskej národnostnej menšiny
Ing. Radoslav Jankovič, zástupca chorvátskej národnostnej menšiny
Stane Ribič, zástupca srbskej národnostnej menšiny

Moravané na Slovensku při sčítání lidu v roce 2021

Moravská národnosť, zaznamenala za posledných 20 rokov pokles. Podľa sčítania v roku 2021 sa k nej prihlásilo 1098 obyvateľov, čo tvorí podiel 0,02 percenta. Ako svoju ďalšiu národnosť moravskú uviedlo 951 obyvateľov. Spolu sa tak k moravskej národnosti hlási 2049 obyvateľov.  V roku 2001 sa k moravskej národnosti prihlásilo 2348 obyvateľov (0,04 percenta) a v roku 2011 to bolo 3286 obyvateľov (0,04 percenta).

Obyvatelia moravskej národnosti sa koncentrujú najmä na západe republiky a v krajoch susediacich s Českom. Najvýraznejšie zastúpenie majú v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.