Jan Amos Komenský, “ moravský učitel národů“  Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, 1650

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení

T.G.Masaryk, první československý prezident, Problém malého národa, 1907

…moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české politiky. Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie, nejen politické, ale i kulturní.“

Jiří Kuběna, básník, …vyznání moravské, Střední Evropa, 2/88,samizdat

…vždycky jsem cítil ponížení, že musím do nějakých obskurních rubrik psát: národnost česká, když jsem Moravan, ne Čech… Moje vlast je Morava a žádné Čechy, a už vůbec ne infámní, hrůzné, bohorouhačské Česko, ten obludný výplod našeho zdivočelého, prohnilého, nekonečně zkorumpovaného, nestoudného, každou sebemenší hodnotu okamžitě špinícího, rozkládajícího, relativizujícího liberalismu.

Jan Skácel, básník, Vilenica ve Slovinsku, 1988

Morava je podivuhodná země už proto, že je a není. Kdysi v dávné historii, bývala markrabstvím volně spojeným s Českým královstvím. Dnes se její jméno vyskytuje už jenom v celostátních předpovědích počasí a v národních písních.

Jan Trefulka, spisovatel

Přiznám se, patřím mezi ty „hlupkavé, přiblblé občany“, kteří se zapsali jako Moravané – a to jak v r.1991, tak v roce 2001. Samozřejmě ne proto, že bych chtěl iniciovat moravské národní obrození, případně vyhlásit samostatný Moravský stát. Ale proto, že toto přiznání k moravanství je jednou z mála oficiálních a veřejně doložených možností k vyjádření zásadní nespokojenosti s tím, jak nekvalifikovaně a krátkozrace české vlády naložily s bohatstvím a hodnotami, které představuje Morava, historicky zakotvený a známý, geograficky, kulturně, ekonomicky i politicky vymzený samosprávný region.

ThDr. František Vaňák, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

Chci vyjádřit přesvědčení, že my Moravané, jsme stále tím národem, který nese pečeť vyspělé kultury, vzdělanosti, pracovitosti a tvůrčí síly, ale také pečeť schopnosti být svorníkem vzájemného sblížení s ostatními národy, branou porozumění potřebného všem.

Karel Kryl, písničkář a básník

Když chci svou národnost, svou moravskou národnost, ještě nemusím být zločincem. Chci být jen Moravanem.

Zdeněk Rotrekl, spisovatel, Existence Moravy ve střední Evropě, Střední Evropa,1/88,samizdat

Již delší dobu můžeme pozorovat podivuhodný fakt, jak se z masových médií zdejších i zahraničních vytrácí historický a kulturně svébytný pojem Moravy. Morava se ze současných slovníků jednoduše škrtá, nanejvýš se připouští ve formě pěveckého sdružení (Moravan) nebo skupiny písní a tanců (Moravanka, Moravěnka). Občas se můžeme ve sportovní rubrice brněnských mutací deníků. dočíst o tom, že moravské kluby slavně zvítězily. A dost.

Mikuláš Ludvík hrabě z Zinzedorfu a z Pottendorfu (1700 – 1760), saský náboženský a sociální reformátor, myslitel a básník,  Moravští bratři ze Suchdolu,

Věčný národ, tito Moravané (Gens aeterna, diese Mähren)