Lidé mají raději více peněz, než by je jako daně dávali státu. Poslaneckou sněmovnou zrušená superhrubá mzda byla způsob stanovení daňového základu daně z příjmů. Díky superhrubé mzdě věděl zaměstnanec, co stojí svého zaměstnavatele, včetně celého sociálního a zdravotního pojištění. Lepší by bylo nerušit superhrubou mzdu, ale hrubou a superhrubou mzdu přejmenovat na hrubou za […]

Číst dál →

Ve školních učebnicích se objevuje řada chyb ve vztahu k Moravě. Týká se to zejména dějepisu a příbuzných předmětů. Na tyto nešvary upozorňuje přímo nakladatele a odpovědné osoby iniciativa Vracíme Moravu do škol. Má za sebou řadu úspěšných jednání. Mapa s vyznačenou “Moravou” podle současných krajů, Karel starší ze Žerotína jako “český” šlechtic… Ve školních […]

Číst dál →

Stále si připomínáme 17. listopad 1989, ale podstatné je, co přišlo po něm. Již 9. května 1990 Federální shromáždění ČSFR vydalo usnesení, které „považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949…za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokratickocentralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k […]

Číst dál →

14.11. 1882 – v Brně otevřeli nové divadlo Na Hradbách – první plně elektricky osvětlené divadlo na evropském kontinentě. Dnes Národní divadlo Brno. A vedení našeho města se chce tohoto divadla zbavit. Pokud dokonají tuto letitou snahu, budeme tu mít Národní divadlo řízené (placené) z Prahy. Tedy takovou brněnskou pobočku. A tak už nemáme stadion […]

Číst dál →

V úterý 27. října uplynulo 52 roků od schválení ústavního zákona č. 143/1968 Sb., který přeměnil tehdejší unitární Československo na Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku. Protože se však jedná o výtvor komunistického systému, politicky korektní (a někdy i hloupá) média samozřejmě zmíněné výročí nepřipomínají. A přitom by se taková KDU-ČSL mohla tématu věnovat. Nejprve […]

Číst dál →

Na Českém rozhlasu dvojka byla před nedávnem anketa co lidé považují za nejdůležitější v našich dějinách. Pro mě je nejdůležitější existence Moravské říše, u nás většinou nazývané Velká Morava. Bez tohoto státního útvaru by neexistovala ani současná státnost. Ta od počátku stojí na pevných starých moravských základech. Počátek vzestupu významu kmene Čechů je spojen s […]

Číst dál →

Ve školních učebnicích se objevuje řada chyb ve vztahu k Moravě. Týká se to zejména dějepisu a příbuzných předmětů. Na tyto nešvary upozorňuje přímo nakladatele a odpovědné osoby iniciativa Vracíme Moravu do škol. Má za sebou řadu úspěšných jednání. Mapa s vyznačenou “Moravou” podle současných krajů, Karel starší ze Žerotína jako “český” šlechtic… Ve školních […]

Číst dál →

Příspěvek z 1. února roku 1870 se zabývá údajnými předpoklady snížení daní po možném obnovení zemí Koruny české v rámci Rakousko-Uherska. Noviny Morava otiskly na titulní stránce článek vyvracející zmíněné úvahy a odmítající sblížení Čech a Moravy (připomínám, že obě země byly v té době na sobě zcela nezávislými v rámci habsburské monarchie). Za zmínku stojí zejména závěrečný odstavec […]

Číst dál →

Vážené patriotky, vážení patrioti, Moravanky a Moravané, 15. listopadu si připomeneme 350. výročí od umrtí jednoho z největších moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů JANA AMOSE KOMENSKÉHO (* 28. března 1592 jihovýchodní Morava, + 15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) Komenský nazývá zemi Moravu svojí matkou: „Milé matce mé, zemi Moravské, jeden z věrných synů […]

Číst dál →

Už za čtyři měsíce se uskuteční v České republice sčítání lidu, událost, při které se oficiálně mohou především obyvatelé Moravy přihlásit k moravské národnosti, své mateřské řeči moravštině, případně nově ke svému moravskému bydlišti v kolonce „Kraj“ vyplněním údaje Moravská země. Pravděpodobně každá z promoravských organizací a mnozí moravští vlastenci na tuto událost připravují svoji informační kampaň s cílem, aby […]

Číst dál →