Je tradičním zvykem v katolické i pravoslavné církvi žádat u určitých světců zvláštní přímluvu u Boha pro ochranu některých míst, lidí i lidské činnosti. Jeden svatý může být patronem více činností či míst, a naopak jedna činnost může mít více patronů. Jak je tomu s vínem a vinaři? V jednotlivých vinařských zemích dominují různí patroni […]

Číst dál →

Korunu římského krále si moravský markrabě Jošt Lucemburský užil jen čtyři měsíce. Korunovace se ale nedočkal, vše zhatila jeho podezřelá smrt. Byl snad otráven? Stal se nepohodlným pro své konkurenty v čele s králem Václavem IV., nebo zemřel z přirozených příčin? Proč ležel tento panovník, který vynikal svou vzdělaností a zarputilostí, svým konkurentům v žaludku? […]

Číst dál →

Slavný moravský malíř Joža Uprka má novou pamětní desku na Nádražní ulici v Uherském Hradišti. Uprka svými obrazy proslavil Moravu po celé Evropě. Informaci uvedl server Zlin.cz. Autorem plakety je akademický sochař Zdeněk Tománek. „Snažil jsem se vymanit z folklóru, který je pro Uprku symbolický. V té plaketě jsem chtěl zvýraznil jeho osobnost. Osobnost jako malíře a výtvarníka,“ uvedl Tománek. Jedním z motivů vyobrazujících malířovu osobnost […]

Číst dál →

Drazí cenzoři, stalo se již pravidlem, že vás každoročně upozorňuji na ČT tabuizované události nedávné historie s tím, že vy stejně odmítáte plnit roli danou zákonem. I letos tedy připomínám, že 27. října 1968 došlo k přijetí ústavního zákona o čs. federaci, kterým vznikla Česká (socialistická) republika. Tedy ne až k roku 1993, jak je obecně zažito. Stalo […]

Číst dál →

Nezapomeňme, že to byli čeští obrozenci, kteří opakovaně jezdili na Moravu, prosili a žádali, aby se Moravané připojili k záchraně společného slovanského jazyka, aby nezanikl a nerozplynul se v silném německém živlu. V Čechách to byl český jazyk a na Moravě moravský jazyk. Pro oba jazyky Moravané spolu s Čechy uměle vytvořili společný spisovný úzus, […]

Číst dál →

V sobotu 16. října 2021 se na samotě Dohnalův mlýn v Chřibech na pozvání strany Moravané sešli volební kandidáti a sympatizanti strany Moravané ze všech koutů Moravy a Slezska. V průběhu krásného slunečního dne navštívilo setkání více než 70 účastníků, mezi kterými byl kromě vedení strany Moravané také bývalý poslanec za Moravskou národní stranu doc […]

Číst dál →

Těžko už to napsat jinak, když to není řídký jev, ale spíš pravidlo. Jen nevím, proč si televize sídlící v Čechách vybírá právě objekty na Moravě za cíl svých nesmyslných vyjádření? Matoucích a lživých informací? Proč neinformuje třeba že Mont Blank je nejvyšší horou Čech? Nebo Balaton nejoblíbenější jezero k letní rekreaci v Čechách? Je […]

Číst dál →

Opět jsme ve volbách neuspěli, nemáme v parlamentu ani jednoho reprezentanta, ani jsme nedosáhli na finanční podporu českého státu!!! Pravda, ale je to ten jediný cíl? Asi tušíte, že ne, ale pořád jsou tu naléhavé otázky. Má vůbec smysl věnovat něčemu takovému jako jsou volby věnovat pozornost? Má smysl věnovat nemálo sil, práce a finančních […]

Číst dál →

Podívejme se na to z pohledu Moravy a jejích obyvatel. Morava už dlouho usiluje o zemské státoprávní uspořádání a to s co nejvyšší možnou mírou samosprávy. Tak, jak to bylo téměř v celé její dlouhodobé historii. Tedy od vzniku Moravského markrabství v roce 1182 Až do roku 1918. Tedy do vzniku Československa. Československo už od […]

Číst dál →

V sobotu 16. října 2021 od 9:30 do 11:00 proběhne komentovaná procházka na jediné moravské keltské oppidum Staré Hradisko u Protivanova. Společně s archeology Mgr. Hanou Čižmářovou, Ph.D. a Mgr. Ivanem Čižmářem, Ph.D. se vydáme po stopách Keltů, kteří zde, na trase Jantarové stezky, za mohutnými hradbami, žili, provozovali svá řemesla a věnovali se regionálnímu […]

Číst dál →