Moravští Vlastenci – MV jsou neregistrovaným občanským sdružením s politickým zaměřením, jehož řádná registrace u MV ČR bude realizována během několika následujících měsíců). Naše sdružení bylo v souladu s aktuálně platnými předpisy založeno dne 5. května 2021 v Morkovicích (okres Kroměříž) na ustavují schůzi organizace, a to občany České republiky moravské národnosti, staršími osmnácti let […]

Číst dál →

Všichni jsme četli komiksy. Čtou je děti i rodiče. Spousta milých obrázků a laskavých příběhů. Sním o komiksu, který by byl inteligentní a vtipnou oslavou Moravy. A dostal se také i na poštovní známku. Brno se neumí „prodat“. Také proto, že k tomu po likvidaci Moravy nemáme jako hlavní město země podmínky. Filmy jsou obvykle […]

Číst dál →

Ministerstvo zdravotnictví předvedlo další komunikační kiks. Uprostřed očkování proti covidu se na očkovacím portálu občana obrací na osoby české národnosti. Záměna státního občanství za národnost vyvolala vlnu kritiky. Občané dalších národností se ptají, jak mají postupovat. Od ústředních orgánů státní správy bychom čekali, že budou používat přesnou terminologii. Na Ministerstvu zdravotnictví České republiky si s […]

Číst dál →

Vážené Moravanky, vážení Moravané, pro nás členy organizačního týmu ze spolku Moravská národní obec je velkou ctí, že naši nabídku k nominaci v anketě Osobnost Moravy 2021 přijal významný a uznávaný moravský historik, vysokoškolský pedagog, politik, rodák ze západomoravského města Svitavy, pan doc. PhDr. JIŘÍ PERNES, Ph.D. Mezi lety 1966 až 1972 vystudoval obor český jazyk a […]

Číst dál →

Brno, sobota 26. června 2021. Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost v prvním poschodí. Program: 09:30 hod. – zápis delegátů a hostů 09:40 hod. – zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu 09:50 hod. – zpráva předsedy Sněmu MKS 10:05 hod. – zpráva Rady MKS 10:15 hod – […]

Číst dál →

Delegáti VII. sněmu Moravského zemského hnutí (MZH), který se v sobotu 12. června uskutečnil na zámku ve Velkých Opatovicích, zvolili svým předsedou Ondřeje Hýska, brněnského pedagoga a královopolského zastupitele. Sněm rovněž rozhodl o samostatné kandidatuře hnutí v říjnových sněmovních volbách. „Česká republika stále nedokázala spravedlivě a funkčně vyřešit otázku územní samosprávy na Moravě, ve Slezsku ani v Čechách, což odporuje […]

Číst dál →

MORAVSKÉ SPOLKY Moravská národní obec (nejaktivnější moravský občanský spolek)Moravská národní obec na FB Společnost pro Moravu a Slezsko (nejstarší aktivní občanský spolek)Společnost pro Moravu a Slezsko na FB Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana (péče o historické hodnoty a budoucnost Moravy)Moravské srdce (boj za právo moravského národa)Moravský národní kongres (osvětová činnost)Matice moravská (publikační […]

Číst dál →

Pohlédnout do tváří dvou žen starých přes šest tisíc let budou moci návštěvníci Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. Přesnou podobu žen se podařilo vytvořit antropoložce Evě Vaníčkové a sochaři Ondřeji Bílkovi. Odborníci dokázali určit i takové podrobnosti, jakou barvu očí ženy měly. Archeologové také upozornili, že ženy musely nejspíš tvrdě pracovat v šachtách. Kosterní pozůstatky vykopali archeologové […]

Číst dál →

Moravané jsou historickým národem, jenž je součástí evropských dějin více než 1000 let. Zemské zřízení, které patřilo k tradičnímu státoprávnímu uspořádaní Zemí koruny české, přetrvalo z hlubin středověku až do časů První republiky. Bezvýhradně je respektovali také prospektoři Třetí říše, když z ČSR učinil svou provincii Böhmen und Mähren. Morava se těšila z rovnocenného postavení […]

Číst dál →

Unikátní pohřebiště z pozdního neolitu staré přes šest tisíc let, keltské sídliště z období laténské kultury nebo slovanský výrobní areál z doby Velké Moravy. Pět měsíců trvající archeologický průzkum před výstavbou úseku dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem přinesl řadu nálezů.  „S velmi mírnou nadsázkou jsme doložili téměř sedm tisíc let kontinuálního osídlení této […]

Číst dál →