Když je večer 19. července roku 1906 na hřbitově v Želešicích u Brna pohřben Franz Ritter von Felbinger, mnohým ukápne slza. Brněnský deník Tagesbote aus Mähren und Schlesien píše: „ Franz rytíř von Felbinger včera zemřel ve stáří 62 let. S ním odchází geniální muž, který v osmdesátých letech ve společnosti našeho zemského hlavního města […]

Číst dál →

Vážení přátelé, členové a příznivci Moravské národní obce, v mi­nulých dnech jsme obdrželi milé pozvání k návštěvě města Loštice od místního umě­leckého řezbáře a dřevorytce a velkého moravského patriota, pana Jaroslava Beneše. Zítra, to je ve středu 1. prosince 2021, se zde na Moravičanské ulici 439 bude od 14.00 hodin konat jubilejní 25. ročník slavnostního […]

Číst dál →

Michal Horáček se svého času podivoval nad tím, že tolik občanů při jeho setkáních v rámci volební kampaně před prezidentskou volbou požaduje zavedení institutů přímé demokracie. [1] Čím to asi tak bude? Volby někdy bývají přirovnávány k trhu, kdy si občan vybírá mezi kandidáty tak, jako si vybírá zboží v obchodě. Proto má být volba kandidátů takzvanou racionální volbou. […]

Číst dál →

Kdo založil Olomouc? V historickém smyslu se to nedozvíme nikdy, protože na Olomouckém kopci a v jeho okolí žili lidé spokojeně už dávno tisíce let před naším letopočtem a velké bohaté opevněné sídlo to bylo i za Velkomoravské říše v 9. století. V právním smyslu, jako středověké královské město, se nabízí první ¬fojt a lokátor […]

Číst dál →

S určitou nadsázkou můžeme říct, že to tak skutečně je. Ať už vezmeme naše rané písemnictví, které vzniklo na Moravě, nebo už přímo spisovný jazyk, který je svým vznikem i charakterem více moravský, než český. Podívejme se na počátky našeho současného spisovného jazyka.Ten se v průběhu 16. století ustálil, zejména po hláskové stránce měl už […]

Číst dál →

Způsob „počeštění“ tuzemských firem a pozemková reforma zadělaly Československu na mnohé problémy, které si později až do hořkých konců prožilo. Cesta ke vzniku Československa trvala desítky let a byla vydlážděna prací mnoha národních obrozenců, učenců, ale i drobných řemeslníků a rolníků. Těch, pro které český národ představoval hodnotu spojenou s kulturním a společenským vývojem komunity, s níž cítili […]

Číst dál →

„V předvečer třetího výročí naší samostatnosti nucena je republika československá činiti branná opatření proti nebezpečí, hrozícímu z nového návratu Karla Habsburského na uherskou půdu.“ Nejen Olomouc se třásla před novou válkou. Kasárenské objekty ve městě se začaly rychle plnit mobilizovanými vojáky čtyř ročníků. Život ve městě se změnil. Císař Karel v roce 1917 navštívil Olomouc. […]

Číst dál →

Kvapem se nám blíží rok 2022 a s ním i tisícídvěstěleté výročí první písemné zmínky o Moravanech. Víme, že Moravané byli v té době již usazeni ve střední Evropě déle. Ale to neznamená, že by písemná zmínka o nich byla něčím nevýznamným. Znamená to, že jsme tehdy doložitelně vstoupili na civilizační, kulturní i politickou mapu […]

Číst dál →

Ivo Valenta z Moravy a společnost SYNOT GASTRO SLOVAKIA, zastoupeni moravským advokátem Zdeňkem Koudelkou, podali 22. 11. 2021 Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení částí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 11. 2021 o maloobchodě a službách. Návrh se týká zákazu využití služeb restaurací a hotelů neočkovanými lidmi, kteří jsou zdraví. Napadené opatření razantně změnilo […]

Číst dál →

Když o sobě řekne občan narozený v Čechách, že je Čech, je to v pořádku. Řekne-li o sobě občan, narozený na Moravě, že je Moravan (a nikoli Čech), hned jsou mnozí pohoršeni, často nechybí ani označení moravský separatista (tak nadávali i Leoši Janáčkovi za jeho tvorbu !), nacionalista, moravista a dostává se mu i dalších […]

Číst dál →