Čtyřicátého roku vlády Chlotarovy (623) shromáždil člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje Senonago, větší počet kupců a vypravil se obchodovat ke Slovanům, zvaným Vinidé. Slované se již počali bouřit proti Avarům zvaným Hunové a jejich králi – kaganovi. Vinidové byli již od dřívějška befulci Hunů, neboť když Hunové s vojskem válčili proti nějakému národu […]

Číst dál →

Před 110 lety se narodil Josef Poulík, „svoje“ Slovanské hradiště zpopularizoval i mezi králi. Nechybělo moc a mohl být pouze obyčejným úředníkem. Rodiče totiž jeho vášni „zkoumat svět minulý“ příliš nepřáli. Navzdory všem překážkám se ale stal jednou z největších osobností moravské archeologie. Průzkum v Mikulčicích Josef Poulík podporoval a držel při životě čtyři desetiletí. […]

Číst dál →

Příběh prvního kina v českých zemích. Při zmínce o prvních provozovaných kinech na území dnešní České republiky se nejčastěji mluví o pražském kouzelníkovi Viktoru Ponrepo, který otevřel své kino v září 1907. První stálé kino však vzniklo o několik měsíců dříve na Moravě a u jeho zrodu stál brněnský podnikatel Dominik Morgenstern, který biografům zasvětil […]

Číst dál →

Východiska Připomeňme, že od roku 1.182 (císař Fridrich II. Barbarosa) byla Morava samostatnou korunní historickou evropskou zemí, udělovanou jako říšské léno, s vlastními sněmem, zákony, armádou, platidly atd až do roku 1918 i s vlastní obcovací řečí – jazykem moravským a němčinou, v čele s moravským markrabětem. K odstranění nesrovnalostí s jazyky už v roce […]

Číst dál →

Co by asi dnes natočili o naší zemi Moravě? Zřejmě nic, protože moravské téma je stále ještě tabu. Ale kdyby se našel nějaký odvážný producent a režisér, pak by musel zachytit současný neutěšený stav, kdy tradiční evropská země Morava nemá svá žádná nezávislá média a především žádnou formu samosprávy. Nelze nevidět současnou centralizaci, která nedovoluje […]

Číst dál →

Pronikají k nám různé prvky z jiných zemí. Některé se u nás zabydlí a vnímáme je jako vlastní, jiné mnozí z nás cítí jako cizí a i když se s nimi mladá generace sžívá, pro střední a starší generaci zůstávají cizí a často je nevnímají ani přátelsky. Ať už jde o halloween, nebo jen o […]

Číst dál →

Mezi obcí Modrá a rekreačním střediskem Bunč na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji najdete Králův stůl, kámen, který je opředený mnoha pověstmi, historkami a bájemi. Na první pohled jde jen o shluk velkých kamenů na palouku u silnice. Archeologický výzkum ukázal, že kámen tam byl usazen uměle. Doba jeho opracování a okolních úprav se datuje do […]

Číst dál →

Nápis na budově dačického nádraží na staré fotografii nás může přivést k zamyšlení. Víme, že Dačice a Dačicko jsou stále na Moravě, ale zlovolným technokratickým zásahem co se týče správy území jsou, světe div se, v Jihočeském kraji ! A to stejně jako mnoho jiných měst a území Moravy, která se dostala pod správu českého […]

Číst dál →

 Prý jste ve druhé půlce roku 1990 kráčel jednou po Orlí ulici v Brně, kde začalo vaše angažmá v moravském hnutí. Co se stalo? Zavolala na mě paní Jana Fuchsová, která tehdy dělala na té ulici vedoucí Vkusu (obchod s konfekčním textilem – pozn. red.): „Pane Dřímale, prosím vás, my zakládáme Moravskou národní stranu. A […]

Číst dál →

Pátého srpna 1619, udála se bitva u Dolních Věstonic a loňské čtyřsetleté výročí proběhlo bez většího povšimnutí. Na jihu Moravy nebylo v minulosti mnoho bitev, s výjimkou bitvy u Slavkova a hlavně pak bojů v druhé světové válce. Samotná bitva u Dolních Věstonic nebyla bezvýznamnou bojůvkou. Píše o ní prof. Dušan Uhlíř v knize Drama Bílé hory a uvádí, že se této bitvy […]

Číst dál →