V souvislosti s aktuálním vývojem v Katalánsku dochází k vystřízlivění u mnoha proevropsky naladěných Moravanů, očekávajících pomoc v úsilí o obnovu naší země ze strany Bruselu. Donedávna totiž žili někteří z vlastenců v hlubokém přesvědčení o pozitivním přístupu EU k právům menších zemí a národů ve sjednocené Evropě. Např. heslo „Jednota v různosti“ si mnozí vykládali jako automatický příklon k našim požadavkům. Našli se i tací, kteří byli kvůli tomu ochotni zavírat oči před negativními jevy v Unii, mám na mysli zejména intenzivní prorůstání multikulturních ideí, rostoucího nebezpečí islamismu, posilování bruselského centralismu, atd. Vycházeli z přesvědčení, že pokud se v České republice nelze domoci spravedlnosti, tak naopak v integrující se Evropě historických celků bude lépe. Bohužel si neuvědomili, že přesvědčení jedné z menších frakcí v rámci Evropského parlamentu, mám na mysli EFA (Evropská svobodná aliance), zdaleka není převládajícím názorem mnohem početnějších socialistů, liberálů a lidovců.

Použití fyzického násilí ze strany madridské centrální moci proti hlasujícím v Katalánsku se sice setkalo s určitým odsouzením některých politiků, ale zároveň zaznělo prohlášení špiček z Bruselu, že se jedná o vnitřní záležitost Španělska.

Na závěr lze tedy konstatovat, že by bylo zcela chybné, abychom se spoléhali na Evropskou unii. Platí to, co platilo vždy – co si sami nevybojujeme, to mít nebudeme.

PhDr. Tomáš Skoumal, předseda místního sdružení MNO Haná Sever, signatář Deklarace moravského národa