V odkazu Dokumenty jsou zařazeny právní dokumenty, které řeší postavení národů ve státních útvarech, nebo na samosprávných územích