Karel ze Žerotína se narodil 14. září 1564 (zemřel 9.října 1636) v Brandýse nad Orlicí jako syn moravského pána Jana ze Žerotína a Mariany, rozené z Boskovic. Podobně jako ostatní členové rodu byl i Karel vychováván podle zásad Jednoty bratrské, k níž potom celý život choval značnou náklonnost. Rodiče umožnili nadanému chlapci získat nejvyšší možné vzdělání. Po studiu na slavné bratrské akademii v Ivančicích cestoval po Evropě. Studoval právo, teologii a jazyky ve Štrasburku, Basileji, Ženevě, Heidelbergu i Bologni. Navštívil rovněž Francii, Nizozemí a Anglii. Když se po letech vrátil zpět na Moravu, ihned se zařadil mezi přední osobnosti veřejného života. Své vrstevníky převyšoval inteligencí i hlubokými vědomostmi. Ovládal latinu, italštinu, francouzštinu a němčinu. Byl odborníkem v oblasti práva. V západních zemích poznal nejen tamní kulturu ale i řadu vynikajících osobností, s nimiž si po návratu domů pravidelně dopisoval. Zároveň nesmíme opomenout skutečnost, že díky dědictví po otci a strýci patřil mezi nejbohatší moravské šlechtice. Vlastnil například Rosice, Náměšť nad Oslavou, Dřevohostice či Přerov.

Jeho nejznámější literární dílo je tzv. Apologie ku Jiříku z Hodic, v níž vynikajícím jazykem nastavoval zrcadlo zkažené stavovské společnosti a vylíčil důvody, jenž ho vedly k opuštění veřejného života. Rovněž zde zmiňuje svou hlubokou lásku k moravské zemi: „Já jinak v pravdě zemi tuto, ač poněkud ke mně za dobrodiní … nevděčnou, hrubě miluji a srdečnou bolest nad zkázou a pádem jejím sám v sobě cítě, žalostivě neštěstí její a poplenění Bohu toužím i modlitbami svými jemu ji často připomínaje vyléčení, napravení a vysvobození jejího věrně žádám.“

V dalších větách popisuje svůj pohled na Čechy: „Zdaliž oni nejsou, kteří nám svobod našich závidí? Zdaliž oni nejsou, kteří nás opanovati a sobě podmaniti obmýšlejí, aby sami hlavou a my ocasem království zůstávali? Nebo jakkoli se pěkně staví, jakkoli lahodná slova od sebe dávají, jakkoli mnohým a upřímným přátelstvím se zakazují, nic není, já je znám a vím, že kdekoli mohou a příčiny dostanou, všude námi zadní kouty rádi vymetají.“

 zdroj http://promoravia.blog.cz/0902/karel-starsi-ze-zerotina – kráceno