Zahájení 15. ročníku vlajkové iniciativy MNO

Vážení přátelé, Moravská národní obec zahajuje 15. ročník iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Pátého července si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy, sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

V tento nejvýznamnější moravský svátek tradičně zavlají na budovách úřadů moravské vlajky.

Po roce se opět obracíme na představitele obcí a měst s výzvou k vyvěšení moravské vlajky ve svátek věrozvěstů 5. července 2024. Tímto symbolickým aktem je vzdávána pocta Moravě, zemi našich předků, moravským tradicím, historii a kultuře. V loňském 14. ročníku se do této iniciativy zapojilo přes 1600 obcí a měst (nejen) na Moravě.

Výzva k vyvěšení moravské vlajky 2024

Výzva ke zpřístupnění památek 2024

Výzva Moravské národní obce obsahuje kromě samotné žádosti o vyvěšení vlajky rovněž odborný text o historii a původu moravské žluto-červené vlajky. Nechybí ani tradiční doprovodná výzva ke zpřístupnění místních muzeí a pamětihodností dne 5. července zdarma nebo se slevou. Jejím cílem je poznávání Moravy a historie místa, kde žijeme.

Koordinací vlajkové iniciativy je pověřena Lenka Holaňová, regionálními zmocněnci jsou Ondřej Dudek, Stanislav Blažek, Eliška Plačková, Jaroslav Vyhnálek a Ing. Hynek Rusňák. Aktuální informace o obcích, které 5. července vyvěsí moravskou vlajku (včetně seznamu památek), je možné sledovat na hlavní stránce Vyvěsíme a na facebooku Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská vlajka.

Přejete-li si, aby také ve vaší obci vlála 5. července moravská vlajka nebo máte zájem zapojit se do dalších akcí Moravské národní obce, volejte nebo pište koordinátorce:

Lenka Holaňová
1. místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu