Dne 18. prosince jsme si připoměli narození Františka Ferdinanda d’Este (1863 – 1914), arcivévodu Rakouského a následníka trůnu. Plánoval přeměnu rakousko-uherské monarchie ve federativní Spojené státy Velkého Rakouska. Cílem bylo omezit národnostní napětí v říši vytvořením patnácti poloautonomních států na etnickém základě. Bohužel zavražděním Františka Ferdinanda a vypuknutím první světové války v roce 1914 tato idea vzala za své a vyplnila se Ferdinandova slova: „Nikdy nepovedu válku proti Rusku. Obětuji všechno, aby k ní nedošlo, protože tato válka by skončila buď svržením Romanovců nebo Habsburků – anebo možná i svržením obou dynastií.“

zdroj: FB – Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska