Moravský kulatý stůl, volné sdružení moravských organizací  pořádá  v sobotu 19.10.2019 od 14.00 hodin v Moravském zemském muzeu, Zelný trh 8, Brno 2. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918 SYMBOLY ZEMĚ

Moravská národní obec představí v sobotu 19. října 2019 na své Výroční členské schůzi v Olomouci kromě jiného novou významnou iniciativu „Vize 20?8“, která nabídne řešení současné situace týkající se efektivity státní správy a především samosprávy, což se přímo týká naší země Moravy a její prosperity.

Strana Moravané uskuteční v sobotu 19. října 2019 na Bouzově programovou konferenci, na které bude kromě jiného řešit jak nejlépe využít účasti v krajských volbách na podzim 2020 k co největší informovanosti občanů o možnosti uvést moravskou národnost ve sčítání lidu na jaře 2021

Moravské zemské hnutí uskuteční v sobotu 19. října 2019 v Dačicích svůj V. sněm, na kterém proběhne volba nového vedení a přípravy na krajské volby v příštím roce.