V sobotu 24. března 2018 se uskuteční v Mohelnici v restastauraci U Pechů, Sadová 152 od 10.00 hod. 25. sněm Moravského kulatého stolu

Program sněmu:

10.00 hod.: Podpis účastnické listiny a objednání občerstvení.

10:20 hod.: Úvod jednání, organizační záležitosti.

10:30 hod.: Schválení programu.

10:40 hod.: Zpráva Rady MKS o činnosti.

10:55 hod.: Rozprava

11:15 hod.: Projednání návrhu MNK na novelizaci organizačního řádu MKS.

11:50 hod.: Určení termínu a místa konání zasedání 26. Sněmu MKS.

12:00 hod.: Přestávka na oběd.

12:45 hod.: Předložení a projednání návrhů na iniciativy podporované všemi členy MKS.

13:15 hod.: Konstatování konečných návrhů, hlasování o návrzích a konstatování výsledků hlasování.

13:40 hod.: Různé.

14:45 hod.: Usnesení a závěr jednání Sněmu.

Kontakt: Ing. Milan Trnka, předseda Sněmu MKS, mtrnkam@seznam.cz, tel.: 723 750 745