Názorový střet mezi ústavověrnými a federalisty se projevoval i v hodnocení Čechů na stránkách novin Moravan. Zde je ukázka z dopisu zveřejněného dne 1. února 1872, s. 2.

Bude funus!

… Češi jsou rádi, že sedí za kamny a nebylo to nikdy jejich řemeslem, aby Moravským klerikálům tahali kaštany z ohně. To sobě Moravané již sami musí obstarat; a pak musí Moravané také vědět, že Čechové jsou přes příliš pánovití, aby takové služby konali. Vždyť to čteme v českých listech denně, že Morava nemá žádné pomoci od Čechů očekávati, že nemá míti svého vlastního rozumu, že jest děvkou Čech a že musí tancovat jak Čechové pískají. Čechové považují Moravu za dojnou krávu a když nechce mléka dávat, povedou ji Čechové na porážku. To jest všechna snaha českých federalistů a více se od ních nemůže žádat; avšak aby šli na Moravě na pomoc – toto! Chyba lávky a proto musíme smíchy pukati, dnes, když německý plátek olomouckého arcibiskupa prosí úpěnlivě Čechy o pomoc! Tak ale jest: „Sám do jámy padá, kdo druhému jámu kopá!“

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa