Zítra si připomeneme 27. výročí úmrtí Doc. Boleslava Bárty, nejvýznamnějšího představitele moravského hnutí. U této příležitosti připomínáme rozhovor s jeho spolupracovnicí bývalou poslankyní Federálního shromáždění ČSFR paní PhDr. Alenou Ovčačíkovou, ve kterém hovoří o tom za jakých podivných okolností doc. Bárta zemřel.