Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče Parlamentu České republiky,

dne 10. ledna 2020 jsem si na stránkách internetových novin LIDOVKY.cz  přečetl příspěvek redaktora, pana Michala Bernátha, nazvaný „Návrat českého  lva. Loga ministerstev získají po vzoru dalších zemí jednotný vzhled“  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/navrat-ceskeho-lva-ceska-ministerstva-dostanou-nova-sjednocena-loga.A200109_170941_ln_domov_mber?

Tento příspěvek mne velmi znepokojil a dá se říct, že dokonce rozhněval.  Celý život žiji na Moravě a rodiče mi od nejútlejšího věku vštěpovali úctu  a hrdost na moravskou krajinu, kulturu, tradice a historii této krásné > země, která je součástí státu Česká republika. Po listopadu roku 1989 se  nám otevřela nová naděje na lepší budoucnost. Věřili jsme, že se do naší  společnosti vrátí úcta k morálním hodnotám, pravdě a spravedlnosti.

Jak však máme, my Moravané, chápat současné snahy státních úřadů,  institucí, sportovních svazů atd.o vymazání zemských symbolů Moravy a  Slezska (moravské a slezské orlice)? Tato moravská a slezská symbolika byla  necitlivě a bez veřejné debaty odstraněna nejprve z dresů sportovních  reprezentací naší České republiky a nyní se zdá, že přichází další vlna  nespravedlivého vymazávání jakékoliv připomínky a tradičních zemských  symbolů Moravy a Slezska.  V této souvislosti je nutné si uvědomit, že Česká republika je stát složený  ze tří zemí. Jasně o této skutečnosti hovoří samotná Ústava České  republiky, kde je uvedeno: *“My občané České republiky v Čechách, na Moravě  a ve Slezsku…“ *Pokud tedy budeme respektovat státní ústavu, tedy  nejvyšší zákon, který bychom měli chovat v úctě a respektu, pak by mělo být  samozřejmé, že také symbolika státních úřadů jako jsou například jednotlivá  ministerstva, Úřad vlády ČR, Parlament ČR atd. bude tuto skutečnost plně  odrážet. Nakonec velký státní znak obsahuje také moravskou a slezskou  orlici jako poukaz na existenci Moravy a Slezska. Není nejmenší důvod, proč  by na logu státních orgánů a organizací včetně ministerstev měl být  vyobrazen pouze lev, tedy tradiční a historický symbol Čech. To, že byl  uznán, opět bez veřejné debaty, tento znak Čech za malý státní znak, je ostudné. Proč by se na Moravě a ve Slezsku coby malý státní znak nemohly  používat tradiční zemské orlice? V praxi to pak může navodit představu, že  Morava i Slezsko jsou pouze nějakým druhořadým a podřízeným územím nebo  dokonce jakousi nesvéprávnou kolonií. K této domněnce svádí také ta  skutečnost, že přes četné sliby politických elit nebyla doposud obnovena  zemská samospráva našich, již mnohokrát zmíněných, zemí. Připomínám, že  zemské zřízení a tehdejší Zemi moravskoslezskou zlikvidoval v rozporu s  principy demokracie a samosprávy zločinecký komunistický režim pod vedením  nechvalně známého soudruha Klementa Gottwalda od 1. ledna 1949.

Po změně režimu v listopadu 1989 Federální shromáždění České a Slovenské  Federativní Republiky dne 9. 5. 1990 přijalo usnesení, ve kterém se  uvádí: *„Federální  shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení Země  moravskoslezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání  za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické  praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy  a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé  společnosti. Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání  republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů,  tuto nespravedlnost napraví…“ **Bohužel doposud nenapravilo!*

Vážení představitelé Poslanecké sněmovny,

nedovolte, prosím, zbytečné mrhání státních finančních prostředků za  nesmyslnou změnu loga ministerstev, nebo jiných úřadů. Jako daňový  poplatník a občan České republiky mám právo na svou moravskou zemskou i  národní identitu, která je vyjádřena prostřednictvím zemských symbolů, jako  je právě vpravo hledící, šachovaná a korunovaná orlice na modrém štítu.  Tato moravská orlice na státních symbolech jasně vyjadřuje, že vždy hrdá  země Morava a její lid, tedy Moravané, jsou nedílnou součástí státu Česká  republika. Pokud i přes jistě četné negativní odezvy občanů z Moravy a  Slezska tuto změnu prosadíte, pak se nemůžete divit, že ztratíte naši úctu  a budete se symbolicky podílet na přeřezání dalšího pouta, které nás občany  Čech, Moravy a Slezska drží ve společném politickém národu občanů České  republiky. Stále však věřím, že nakonec zvítězí zdravý rozum a my Moravané  i Slezané budeme nadále s Čechy cítit silné pouto k naší společné vlasti.

Do přílohy přikládám dvě historické mapy, které dostatečně dokládají význam  zemí Moravy a Slezska!

Předem děkuji za Vaši odpověď, na kterou se budu těšit.
S úctou a pozdravem
Stanislav Blažek
Na Fibichu 227
Dlouhá Loučka 783 86