Přesně před 400 lety se nad Vysočinou odehrála záhadná událost opředená kramářskými písněmi a neuvěřitelnými pověstmi.

Dobová zpráva Václava Želechovského zaznamenala: „Předně, ukázalo se neveliké mračno jako stůl a nebo mlejnské kolo, a v tom od některých ostřejšího zraku vidino divné přemítání, a jako vespolek se potýkání. Jiným zdálo se viděti nejprve jako ňáká vrata, a v nich veliký erb, s literami psanými, kdo by uměl čísti, a to spatřil, byl by mohl přečísti, to zmizelo, a zase se zdálo krvavé kolo, a z toho kola vyšili tři krvaví kříži, sebou se jakoby šermoval potýkali, až zmizeli. Jiní pak kteří na horách byli na ten obláček patřili, viděli odtud dejm vycházeti, a jako střílení vojska velikého proti vojsku jinému, jiní slyšeli také jako lermo bubnování. Lid na polích zůstávající děsil se, až k zemi přepadal: někteří i k vojnám se měli, bojíce se aby jich tu ruka rozhněvaného Pána Boha nepostihla.“

Na zem poté dopadly tři kusy záhadného tělesa. Dva z nich byly nalezeny. Šlo o kovové části znějící jako zvonovina, mohlo tedy jít o explozi meteoritu. Ovšem na Jimramov se snesl „ručniční prach“, který podle mnoha svědectví hořel. Jenže meteorit, když proletí atmosférou, se ohřeje na velmi vysoké teploty a vše hořlavé cestou shoří. Nikoli až na Zemi.

Přesně sto let po podivné události začala na Zelené hoře u Žďáru, v trase podivného tělesa, stavba poutního kostela svatého Jana Nepomuckého. Přestože Jan Nepomucký ještě svatý nebyl. Kostel má pod sebou skrývat zdroj boží energie. Může se pod největší stavbou křesťanské mystiky schovávat ona třetí, nikdy nenalezená část tělesa? A proč se ostatní dvě ztratily?

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahadne-teleso-dopadlo-do-ceske-krajiny-zazrak-nebo-meteorit-74564?dop-ab-variant=2&seq-no=3&source=hp