Staroměstská poprava roku 1621 je známá všem. Ovšem ještě o měsíc dřív byl popraven moravský velitel Fridrich z Tiefenbachu.

Všichni dozajista znají popravu 21 českých a saských pánů, rytířů a měšťanů v červnu roku 1621 na pražském Staroměstském náměstí. Ale kdo byl první obětí pomsty ? Nikdo jiný, než plukovník a velitel moravské stavovské armády Fridrich z Tiefenbachu. Dne 28. května 1621 byl popraven v rakouském Innsbrucku a dopadl nejhůř ze čtyř sourozenců, mezi kterými byl Fridrich nejstarší ( jeho bratr Zikmund měl za svou druhou ženu Bohunku, dceru Karla staršího ze Žerotína ).

A kde začíná jeho martyrium ? V roce 1608 se přidal na stranu pozdějšího císaře Matyáše táhnoucího přes Drnholec, patřící právě Fridrichovu bratrovi Zikmundovi, do Brna. Později se navíc přidal k tažení proti císaři Rudolfovi II., inicioval odboj moravských stavů a financoval stavovské vojsko. Dne 5. srpna 1619 byla svedena urputná bitva na Petrově louce, ležící mezi Dolními Věstonicemi a Strachotínem, kde Moravané porazili vojsko císařského generála Dampierra.

Po dobytí Mikulova, již jediného města v markrabství, které drželi císařští přívrženci, se Fridrich odebral na léčbu pakostnice do lázní ve švýcarském Pfeffersu. Zde byl vypátrán, zajat a strčen do vězení na hradě Sargans, Fridrich ale podplatil stráž, spustil se jakýmsi otvorem z hradeb a byl mu poskytnutý kůň k útěku. Ovšem nemocí stižený Fridrich musel zanedlouho z koně dolů a ukryl se ve stáji jednoho stavení, tam byl definitivně dopaden a dodaný do Innsbrucku.

A zmíněná Petrova louka ? Ta už je velká pamětnice. Nejen, že zde byly nalezeny zbytky staroslovanského hradiště, ale podle zápisu fuldského kláštera zde došlo v roce 864 k bitvě východofranského krále Ludvíka Němce s velkomoravským knížetem Rostislavem.

Dnes je Petrova louka, a s ní i tyto dávné dějiny, přikrytá vodou novomlýnské nádrže…

FB Radovan Vrtěl