Svou životní bitvu prohrál a život ztratil před 740 lety, 26. srpna 1278, na Moravském poli český král Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý. Za vlády tohoto mocného středoevropského panovníka, který zemřel v boji u rakouských Suchých Krut (Dürnkrut) asi 30 km od Břeclavi, dosáhlo české království velkého rozmachu a sahalo až k Jadranu. Jeho osoba fascinovala už současníky natolik, že se dostal i do Dantovy Božské komedie.

Přemyslovy úspěchy a rozsáhlá panství, která získal bojem i sňatkovou politikou, ale byly trnem v oku okolním panovníkům, zejména římskému králi Rudolfu Habsburskému. Když Rudolf vpadl do Rakous a z domácí strany hrozilo povstání Vítkovců, přistoupil Přemysl v listopadu 1276 na vídeňský mír, jímž se vzdal vlády na všech územích kromě Čech a Moravy. Rudolf ale požadavky stupňoval a když žádal Přemyslovu úplnou kapitulaci včetně přijetí Čech a Moravy v léno, volil český král válku, v níž nakonec prohrál.

Po smrti bylo tělo Přemysla Otakara II. nabalzamováno a vystaveno ve Vídni, ale pohřbít jej směli až v roce 1279 po uplynutí papežské klatby. Ze Znojma byly o 17 let později jeho ostatky převezeny do pražského kláštera Na Františku a teprve v roce 1373 nalezl Přemysl Otakar II. důstojné místo věčného odpočinku v katedrále svatého Víta.