Vzácnou arabskou minci z 8. století a další předměty z období raného a vrcholného středověku objevili archeologové na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Výzkum ve sklepení budovy bývalé základní umělecké školy potrvá až do Vánoc. V lednu plánují nejzajímavější nálezy prostřednictvím krátkodobé výstavy představit veřejnosti. Nalezená mince byla podle odborníků vyražena pravděpodobně mezi lety 775 až 785, informoval vedoucí oddělení archeologie Slováckého muzea Tomáš Chrástek. „Jedná se o dobové falzum zlatého dirhamu, což byla arabská mince, která se sem dostala prostřednictvím arabských obchodníků, kupců. Má měděné jádro a je potažena zlatým plechem. Je tedy zřejmé, že se jedná o padělek. To asi tenkrát nevadilo, protože se dostala přesto do oběhu,” uvedl archeolog Jaroslav Bartík.

Archeologové při vykopávkách našli i zdeformovaný zlatý náramek, zlomky bronzových šperků a další stříbrné, měděné a olověné fragmenty z osmého a devátého století. Podle Bartíka dokládají na zkoumaném území přítomnost tehdejších vyšších společenských vrstev. Odborníci objevili také zbytky přezek, kování nebo zdobenou železnou ostruhu.

Přímo ve sklepení jsou stále patrné zbytky vsakovacích jímek, které svým vzhledem připomínají skruže studen. Z období vrcholného středověku se dochovaly zbytky plotů vyplétaných proutím, střepy keramiky, zvířecí kosti, zlomky dýhovaných misek nebo zdobená parohová rukojeť.

„Objevili jsme i část koryta jednoho ze slepých nebo meandrujících ramen řeky Moravy, které protínalo ostrov svatého Jiří. Dochovalo se v délce 20 až 25 metrů, po okrajích bylo zpevňováno dřevěnými kůly,” řekl Bartík.

Po ukončení výzkumu si budou moci zájemci některé artefakty prohlédnout ve Slováckém muzeu. Podle Chrástka však nepůjde o klasickou výstavu. „Vybereme ty nejzajímavější kousky, které ještě před konzervací, pouze očištěné od hlíny, na krátkou dobu pěti až sedmi dní vystavíme ve vitrínách v muzeu,” vysvětlil. Výstava by podle něj měla být pravděpodobně v lednu příštího roku. Přesný termín ale ještě není známý.

zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/456189-archeologove-nasli-v-uherskem-hradisti-vzacnou-arabskou-minci.html