Český fotbal zůstává rozpolcen. Projevilo se to i na úterní valné hromadě Fotbalové asociace ČR, kde se Moravané postavili návrhu na rozšíření výkonného výboru. Objevilo se svědectví, že Roman Berbr chce moravskou komoru zrušit.

Podle Jiřího Trněného, předsedy Okresního fotbalového svazu Prachatice, řekl český místopředseda FAČR Roman Berbr na uzavřené schůzce delegátům z Čech, že má v plánu dvoukomorový systém vbrzku odbourat. Další účastníci tohoto jednání, s nimiž redakce Seznam Zpráv hovořila, ovšem taková slova nepotvrzují. A sám Roman Berbr na dotaz položený k tomuto tématu nereagoval.

Hlavní bod valné hromady, kterým byl návrh změny stanov FAČR, v úterý neprošel. Reforma, iniciovaná generálním sekretářem Janem Paulym, měla rozšířit dosud dvanáctičlenný výkonný výbor, jakousi fotbalovou vládu, o pozici třináctou, standardně vyčleněnou pro jednu ženu. Moravská komora, pro kterou by to bylo politicky nevýhodné, ale návrh nepodpořila, tudíž neprošel. Vyvolalo to další otevřenou ostrou rozmíšku mezi představiteli české a moravské komory. Tyto spory přetrvávají už dlouhá léta. Stanovy dlouho určovaly, že se na volbě předsedy FAČR musela česká komora s početně slabší moravskou komorou shodnout, což se leckdy nedařilo. Toto právo Moravané ztratili po krizi z roku 2017, do které zasáhl i Grigorij Surkis, místopředseda UEFA, když vyhrožoval moravské straně nucenou mezinárodní správou nad českou asociací, pokud se svých tradičních práv sama nevzdá. Nyní tedy platí, že pokud nedojde k dohodě obou komor dříve, pak se ve finálním kole volby předsedy FAČR sečtou hlasy napříč plénem, bez ohledu na komory.

Podobně měla být podle aktuálního návrhu nových stanov volena i „povinná žena“. To by znamenalo, že by si v případě neshody prosadila česká komora na volební valné hromadě v roce 2021 svoji kandidátku, patrně Dagmar Damkovou. Její dosavadní místo předsedkyně Řídící komise Čechy by zaujal další z Berbrových věrných. A zástupců české komory, včetně předsedy, by pak bylo ve výkonném výboru 7, zatímco zástupců ligy a Moravy jen 6. A taková změna uspořádání sil se Moravě nelíbila. „Neměli jsme a nemáme nic proti pevné pozici pro ženu ve výkonném výboru. Ale byli jsme proti technikálii té volby. Kdyby se volila po komorách, tak jako dříve předseda, nemáme s tím nejmenší problém,“ vyjádřil se Pavel Nezval, předseda Řídící komise pro Moravu. Jak vidno z přehledu, moravská komora návrhu na rozšíření výkonného výboru o „povinnou ženu“ svou podporu nevyjádřila. Jedním ze dvou delegátů z Čech, který se při tomto hlasování také zdržel, byl Jiří Trněný, předseda Okresního fotbalového svazu Prachatice. Ten v krátkém rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv zmínil, že Roman Berbr tušil problémy s moravskou stranou už před valnou hromadou. Hovořil prý o tom podle Trněného na setkání s některými českými delegáty, a to ještě před oficiálním začátkem valné hromady.

„Říkal, že Moravané, on jim říká Asiati, možná budou dělat potíže. Ale že se tím nemáme zneklidňovat. Prý už se připravují změny stanov. A v těch nových už dělení na českou a moravskou komoru nebude. Že už to prý bude připravené na příští rok,“ říká Jiří Trněný, předseda OFS Prachatice. Zmínil také svůj předpoklad, že nikomu dalšímu z účastníků tohoto setkání se patrně nebude chtít jeho slova potvrdit. Reportér Seznam Zpráv obvolal celou řadu funkcionářů, ale žádného potvrzení Trněného slov se opravdu nedopátral. Schůzka, o níž Trněný hovoří, měla začínat v 9:40, samotná valná hromada pak v 10 hodin. „Dorazil jsem až těsně před valnou hromadou, vlak měl trochu zpoždění, takže nevím, co se na téhle schůzce říkalo, tu jsem nestíhal,“ říká Zdeněk Vaňkát, ligový rozhodčí a místopředseda OFS Chomutov. „Bohužel dorazila jsem až za osm minut deset,“ řekla Rina Havlíčková, která na valné hromadě zastupovala OFS Liberec. O schůzce nevěděli nic ani zástupci profesionálního fotbalu. Jak vyšlo najevo, pozvaní na ni byli z větší části zejména zástupci krajů a okresů. A to ještě ne všichni. „Ani zástupci Pražského fotbalového svazu nebývají na takovéto schůzky zváni,“ poznamenal Dušan Svoboda, který právě pražský svaz řídí.

Ale našli se i ti, kteří na schůzku byli pozváni a zúčastnili se jí. „Byl jsem té schůzce přítomen, byla opravdu krátká. Odskočil jsem si z ní snad na minutku, takže úplně celou dobu jsem na ní nebyl. Ale za mé přítomnosti tam žádná slova o rušení dvoukomorového systému nepadla. A já opravdu nejsem zvyklý lhát,“ zdůraznil Miroslav Liba, předseda Středočeského krajského fotbalového svazu. „Ne, nic takového, že by se měla rušit moravská komora, jsem na tom setkání neslyšel,“ vyjádřil se Karel Fischer, předseda OFS Česká Lípa.

Protichůdnost svědectví prachatického delegáta a sdělení jeho kolegů chtěla redakce Seznam Zpráv vyřešit dotazem, který adresovala muži, z jehož úst měla údajně slova o plánu na zrušení dvoukomorového systému vyplynout, tedy Romanu Berbrovi. Zajímalo nás, zda může tato slova potvrdit, případné rozvést, jaká je jeho představa změny stanov a co přesně ho k ní motivuje a vede. Prostřednictvím tiskového oddělení FAČR však odpověď od místopředsedy Berbra nedorazila. Místo něj se vyjádřil předseda FAČR Martin Malík. Nikoli však k údajnému plánu na zrušení dvoukomorovosti. Místo toho pokračoval v ataku vedenému proti moravské straně, jejíž jednání vnímá předseda jako neseriózní. „Za mě je potřeba opakovaně říct, že jde hlavně o špatnou práci volených zástupců Moravy do výkonného výboru FAČR, pokud chcete jmenovitě, tak Zdeňka Zlámala,“ zlobí se Malík. A na adresu moravského místopředsedy Zlámala přidává: „Co si pamatuji, ten se na posledních asi dvaceti zasedáních výkonného výboru nikdy na nic nezeptal a nic nepřipomínkoval. Nyní ale doporučuje delegátům na valné hromadě FAČR, aby se zdrželi hlasování, a to i přesto, že on sám, stejně jako ostatní moravští členové, hlasoval na výkonném výboru pro. To mi hlava nebere, takto si nepředstavuji zodpovědný výkon funkce u jakéhokoliv sportovního funkcionáře.“ Další reakci Zdeňka Zlámala už se bohužel redakci Seznam Zpráv získat nepodařilo, zato hovořila s Pavlem Nezvalem, dalším členem výkonného výboru FAČR, který zastává pozici předsedy Řídící komise Morava.  „Každý delegát má svoji hlavu, nikdo je neřídil,“ říká Nezval za moravskou komoru. „Strahovští představitelé svazu udělali 3. září schůzku pro moravské okresy a kraje. Ale z klubů MSFL a divizí nikoho nepozvali, tam nikdo nic nevěděl,“ říká Nezval. Sám se prý nic konkrétního nedozvěděl ani na jednání výkonného výboru v Praze. „Ta jednání trvají tak hodinu, hodinu a půl. A mívají kolem 15 bodů. Tam se ten návrh detailně nijak nediskutoval, žádná širší debata tam o tom vůbec neprobíhala.“ Jak Nezval zdůraznil, nemá Morava nic proti tomu, aby byla pozice ženy ve „fotbalové vládě“ v budoucnu fixní. „Ale nevyhovovala nám navrhovaná technikálie. Kdyby se hlasovalo po komorách, nemáme problém,“ podtrhl. To, co se v závěru jednání valné hromady strhlo v sále, mu přišlo nedůstojné. „Aby úředník urážel delegáty, no nevím…“ vyjádřil se kriticky k poznámkám, kterými moravskou stranu častoval generální sekretář Jan Pauly.

K tématu, že Roman Berbr podle jednoho z českých delegátů plánuje rozbití dvoukomorového systému, Nezval prohodil: „To by si ale Morava musela svůj rybník vypustit sama.“ Každou úpravu stanov totiž musí schválit obě komory, jak česká, tak i moravská.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/protiuder-berbr-chce-moravskou-komoru-zrusit-tvrdi-delegat-120144?fbclid=IwAR3TaxEeHJsSrPWB0UX5FTLoYeIPVQhF-cDeK3DVdmWRuclAGtJzZY3Ff50#seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=MCzUFeOKn6N-202009170757&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz