Už více než 100 let se vším, co patřilo Moravě a moravskému lidu, kšeftují „Pražáci“. Samozřejmě jen ti, co se vždy díky svému naturelu dokázali vyšplhat do nejvyšších politických a státních funkcí. A přitom k tomu nedostali z Moravy žádný mandát, je to od počátku vzniku Republiky Československé protiprávní – zločinecké jednání vůči Moravě a […]

Číst dál →

Ivančice 1608. Markrabství míří ke konfederaci a zažije vrchol své stavovské moci. Již koncem března roku 1608 se do Ivančic začali sjíždět představitelé moravské šlechty na zemský sněm Markrabství moravského. Proč právě do Ivančic ? Byly v té době jedním z center Jednoty bratrské a vzdělávali se zde vůdcové proticísařského tábora Karel z Lichtenštejna a […]

Číst dál →

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na Moravě a ve Slezsku v co možná největší šíři od prvních počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost a perspektivy budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření z hlediska širokého chronologického […]

Číst dál →

Proč se u nás netisknou mapy, na nichž jsou vyznačeny země Čechy, Morava a (naše) Slezsko? Když hned v úvodu (preambuli) naší ústavy se o těchto zemích, ze kterých se naše republika skládá, hovoří? Z věcného hlediska je to nepochopitelné. To, že máme v současné době krajské členění státu, navíc hloupě nerespektující zemské hranice ještě […]

Číst dál →

Sčítání 2021 se od 17. dubna dostane do své druhé fáze, kdy budou sčítací komisaři roznášet lidem listinné sčítací formuláře. Stále ale platí, že se lze z pohodlí domova a tedy bez kontaktu s kýmkoliv dalším sečíst i online prostřednictvím elektronického formuláře. Sčítání 2021, které začalo v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 2021, je primárně navržené jako online, tedy […]

Číst dál →

Mladý hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich si získal pozornost ještě před nástupem do úřadu. Energický “cool” hejtman vládne sociálním sítím a zaujmout dokáže lidi různého věku a zaměření. V rozhovoru pro Zprávy z Moravy otevřeně říká, že se dlouhodobě hlásí k Moravě. Není to pro něj jen otázka administrativního členění státu. Morava je o způsobu […]

Číst dál →

Chvilku jsem se dnes hrabal v písemném archívu a „vydoloval“, kromě jiného, toto: „Říkejte si stokrát po sobě Velká Morava, Moravia Grande, Moravia Magna, abyste přišli na chuť tomu zvučnému, širokému, jednotnému slovu, slovu bez kazu a trhlinky, oblému a hrdému, sytému a srostitému, názvu, jenž je světový i důvěrný, beze stínu směšnosti, velký a […]

Číst dál →

Dodnes je Evropa kontinentem nejen států, ale i „zemí“, a bude tomu tak i po jejím sjednocení. V dějinách Evropy se osvědčily země jako nejtrvanlivější a nejpevnější útvar politické a správní organizace. Jejich velkou dobou je středověk a raný novověk, kdy přejímaly řadu funkcí, vykonávaných dnes státem. Některé země se staly základem moderních států a národů, jiné byly do říší a států […]

Číst dál →

Objevují se názory, že použitím názvu České země místo Česká republika bychom si my na Moravě nějak polepšili. A výměnou slov „země české“ domov můj, za původní země česká domov můj v hymně našich sousedů z Čech, by to prý mohla být tím pádem i hymna nás na Moravě. Ani v jednom případě nemohu souhlasit! […]

Číst dál →

 V našem regionu se velká část obyvatel hlásí k národnosti moravské. Spousta lidí se také označuje za Valachy, proč tedy neexistuje národnost valašská? Na to nám nabídne odpověď historie, která ukazuje, jak vlastně pojmenování Valašska vzniklo. Jura Zvoníček   Valašská kolonizace oproti tomu nebyla toliko příčinou vzniku nových sídel v krajině, jelikož počty příchozích Valachů nebyly velké. Tato kolonizace vedla […]

Číst dál →