Nejen zřejmě první aerodynamická karoserie nebo legendární tatrovácký podvozek. První průkopnické patenty přicházely z Kopřivnice už v dobách, kdy se zde vyráběly kočáry. Jejich otcem je Ignác Šustala, jenž stál před 170 lety také při zrodu výroby silničních vozidel ve městě. První kočár vyrobil Ignác Šustala v roce 1850 ve stodole u kopřivnického fojtství.

Dnes je zde muzeum a ve stodole stojí řada kočárů, které v místní továrně po dobu sedmi desetiletí vznikaly. Kulaté výročí si nedávno muzeum připomnělo komentovanými prohlídkami.

Lidé se tak mohli seznámit například s jedním z prvních kopřivnických patentů z roku 1867, zesíleným podvozkem Herkules. „Korba kočáru je u něj zavěšená na čtyřech kožených pásech spuštěných z odpružení podvozku, což cestujícím přineslo podstatně větší pohodlí. Prakticky to bylo jako v kolébce,“ vysvětlil kurátor Muzea Fojtství Ondřej Šalek. Patent prakticky dobyl celý tehdejší svět.

„Sám Ignác Šustala se s ním vydal v roce 1880 na Světovou výstavu do australského Melbourne, kde získal první cenu. Nejvíce se ale vozy s tímto podvozkem vyvážely do Ruska, kde byly nekvalitní silnice a řídká železniční síť, takže pomocí kočárů se překonávaly i hodně velké vzdálenosti. Zvýšené pohodlí pro pasažéry se proto hodilo,“ uvedl Šalek.

Na zmíněném podvozku vznikaly pro Rusko například i spací či jídelní vozy. Lidé totiž na cestách kočárem trávili i několik dnů. Šustala založil svou firmu prakticky z ničeho, během let se ale stal jedním z nejvýznamnějších výrobců nejen v tehdejším Rakousku-Uhersku. Ročně vyráběl až 1 200 vozů. „Své filiálky měl například ve Vídni, Berlíně nebo v Kyjevě. Byl dvorním dodavatelem pruského císaře a vyráběl například vozy i pro perské šejky,“ doplnil Šalek.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/kocar-sustala-vyroba-koprivnice.A200821_566363_ostrava-zpravy_woj