Kdysi dávno na VŠ kolejích v Brně mi kamarád, student historie, se smíchem ukazoval fotografie z vypůjčené studijní literatury, obrázky tzv. kretinů z Valašska. Šlo o nekvalitní snímky mužů, žen i dětí s obličeji znetvořenými následkem hypofunkce štítné žlázy. Příčinou byl nedostatek jódu ve stravě Valachů za první republiky. Rád bych teď svému kamarádovi z Chebu ukázal výsledek jiného průzkumu, který byl na konci 19. století prozměnu proveden v Čechách.

Myslím si, že by stálo za to navázat na tuto statistiku a pokusit se zjistit aktuální stav včetně lokalit nejvyššího výskytu. I když práce to bude bezpochyby nelehká (nečekejme, že český blbec 21. století vypadá jako Pepek Vyskoč), bude zároveň vysoce přínosná – mohla by totiž snížit míru ohrožení Evropské unie v době hazardního českého předsednictví a zpomalit tak proces jejího rozkladu.

Předejděme proto pozdnímu nařízení Evropské komise a NEPIJME PRAMENITOU VODU! Tato výzva platí především pro blbce v Čechách, včetně těch, kteří u sebe teprve začínají pozorovat degenerativní změny v činnosti mozku. 🙂

Pavel Hub, 7. července 2022