Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, Oblastní sdružení MNO Haná si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat dne 9. září 2023 do obce Bludov, kde se v místní rodové hrobce Žerotínů a příslušníků rodu Mornstein-Zierotin bude konat vzpomínkové pietní setkání ku příležitosti 459. výročí narození velkého Moravana, významného šlechtice a

moravského zemského hejtmana Karla staršího ze Žerotína (15. 9. 1564 – 9. 10. 1636). Vzpomenuty budou také některé další výrazné osobnosti tohoto předního moravského panského rodu, který se výrazně podílel na správě a povznesení naší země Moravy.

Sraz účastníků tohoto již tradičního setkání bude v 17:00 hodin v prostoru před samotnou hrobkou, která je přistavěna ke kostelu svatého Jiří. Členové a příznivci Moravské národní obce se sejdou o hodinu dříve, tedy už v 16:00 hodin vhostinci Pod kostelem, který se nachází přímo naproti hrobce.

Vážení přátelé, přijďte se poklonit památce zde pochovaných příslušníků slavného žerotínského rodu. Budeme se těšit na vaši hojnou účast.

Za organizační tým slavnostního setkání

Stanislav Blažek a Jaroslav Svozil

Kontaktní údaje: 

tel: 736 252 687, 777 165 063

E-mail: blazek@zamoravu.eusvozil@zamoravu.eu