Boleslav Bárta stanul na začátku 90. let v čele hnutí za obnovu samosprávné Moravy a Slezska. Dětský psycholog perzekvovaný komunistickým režimem působil jako charismatická vůdčí osobnost. Letos je to třicet let od jeho tragického úmrtí při vyjednávání o vnitřním uspořádání Československa. Bártův odkaz připomene pamětní deska umístněná v Brně. Stojí za ní Společnost pro Moravu a Slezsko, s jejímž předsedou Ondřejem Mlejnkem jsme vedli rozhovor.

Psal se 31. květen 1991, když došlo ve slovenských Budmericích k náhlému úmrtí vůdčí osobnosti hnutí za obnovu samosprávné Moravy a Slezska na jednom z řady jednání o státoprávním uspořádání Československa. Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, kterému Boleslav Bárta předsedal, na těchto jednáních prosazovalo myšlenku trojfederace, tedy vnitřní dělení Československa na tři celky v podobě Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska. Následný rozpad společného státu této myšlence značně uškodil. Moravské hnutí od tragické smrti svého charismatického lídra postupně zesláblo.

Boleslav Bárta v čele demonstrace za obnovení samosprávy Moravy a Slezska

Třicet let po Bártově smrti dojde k odhalení pamětní desky na jeho počest. Bude k vidění na budově dětské psychologické poradny na ulici Zachova, kterou tento významný dětský psycholog spoluzakládal. Za nápadem stojí Společnost pro Moravu a Slezsko, jejíhož předsedy Ondřeje Mlejnka jsme se zeptali na podrobnosti ohledně života Boleslava Bárty i desky samotné.

“Docent Boleslav Bárta byl úspěšný psycholog, který se věnoval například poruchám spánku nebo klinické psychologii. V souvislosti s Moravou to byl také předseda Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko, které usilovalo o obnovu komunistickým režimem nespravedlivě zrušené zemské samosprávy,” popisuje Bártovo působení Ondřej Mlejnek.

Počátkem devadesátých let dosáhlo toho politické hnutí výrazného volebního úspěchu, když na Moravě a ve Slezsku skončilo v parlamentních volbách druhé, hned za dominantním Občanským fórem, a v některých okresech dokonce zvítězilo. Velká většina společnosti na Moravě a ve Slezsku v té době požadovala obnovu Země moravskoslezské, ať už jako autonomní součásti České republiky, nebo jako jedné ze tří republik federalizovaného Československa.

“K tomu bohužel nedošlo. Hlavním důvodem byl odpor pražských centralistů a také slovenských nacionalistů, kteří si trojfederaci nepřáli. Dalším důvodem následného neúspěchu bylo úmrtí charismatického Bárty,” hodnotí Mlejnek.

Poslední hřebíček do rakve tehdejších snah o emancipaci Moravy a Slezska podle něj posléze zasadilo rozdělení Československa a z něho plynoucí všeobecná frustrace Moravanů a Slezanů, kteří si z velké většiny rozdělení společného státu nepřáli.

Současný předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko zároveň vyjádřil přesvědčení, že má smysl pokračovat v Bártově práci. “Jeho hlavní politický cíl, tedy emancipace Moravy a Slezska, nebyl ani zčásti naplněn. Naopak, od té doby došlo ještě k větší centralizaci státu a nově zřízené kraje ani vzdáleně nerespektují hranice mezi Čechami a Moravou. Jedná se o zásadní nespravedlnost,” domnívá se Mlejnek.

Jak předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko uvedl, motivací pro umístění pamětní desky byla vedle zásluhy o dětskou psychologii také Bártova práce a nakonec i obětování zbytků podlomeného zdraví ve prospěch vlastní země. Vedle místa Bártova posledního odpočinku na brněnském Ústředním hřbitově se bude jednat o první stálou připomínku jeho odkazu. K odhalení desky dojde v sobotu 29. května, v 11 hodin.

V domě na Zachově ulici Boleslav Bárta v roce 1958 zřídil Dětskou psychologickou poradnu, která byla roku 1967 přejmenována na Psychologickou výchovnou kliniku. Jednalo se o jeho dlouholeté pracoviště. V roce 1973 byl Bárta z politických důvodů odvolán z funkce ředitele této kliniky a následně musel toto pracoviště dokonce úplně opustit. Instituce pod názvem Pedagogicko-psychologická poradna Brno na tomto místě působí dodnes.

Zhotovení a umístění pamětní desky financuje Společnost z vlastních prostředků. “Za účelem financování této desky vypsala Společnost pro Moravu a Slezsko veřejnou sbírku, do které mohou přispět všichni moravští a slezští patrioti. Obejdeme se bez dotací,” informoval Mlejnek s tím, že pokud se podaří vybrat vyšší částka, než je pořizovací cena pamětní desky, budou přebývající peníze použity na financování dalších aktivit spolku.

Mezi další plánované aktivity Společnosti pro Moravu a Slezsko podle Mlejnka patří odborná konference na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, která se v případě příznivého vývoje koronavirové situace uskuteční den před odhalením pamětní desky.

Po samotném odhalení proběhne ještě ten den Moravské odpoledne, které se uskuteční v areálu CITY BEACH Brno u Opuštěné ulice. V rámci této akce se mohou návštěvníci těšit na vystoupení jazzové zpěvačky Hany Robinson, folkového zpěváka Tomáše Kočka nebo na cimbálovou muziku Pajtáš. Představena bude také činnost dalších moravských spolků, a kromě toho je v plánu i volejbalový turnaj. K dispozici bude samozřejmě i občerstvení a dětský skákací hrad.

“Všechny tyto akce bychom chtěli věnovat památce třicátého výročí od tragického skonu docenta Boleslava Bárty. Doufáme, že nám platná vládní opatření umožní jejich uskutečnění v plánovaném termínu,” říká s nadějí v hlase Ondřej Mlejnek.