Výstava v Moravské galerii připomene silné vazby zemské a říšské metropole. V 19. století přispívaly silné vazby s metropolí habsburské monarchie k průmyslovému i kulturnímu rozvoji hlavního zemského města Moravy. Návštěvníkům se výstava otevře v polovině listopadu v Místodržitelském paláci, a to jako první výsledek celkové obnovy stálých expozic starého umění.

„Už v minulosti jsme výstavou Brno – moravský Manchester upomínali na dobu největší slávy města. Novou expozicí příznačně nazvanou Brno předměstí Vídně se opět vracíme k době, kdy se Brno proměňovalo v sebevědomé, moderní město,“ uvedl ředitel galerie Jan Press.

Brno a Vídeň spojila v roce 1839 železnice. Na moderní výstavbě v obou městech se podíleli stejní architekti, významnou část brněnské intelektuální společnosti tvořili německy hovořící obyvatelé. Umělci z Moravy a Slezska studovali a působili ve Vídni, opačným směrem zase proudila díla obohacující brněnské soukromé sbírky. Vývoj a trendy v umění 19. století galerie představí ve čtyřech okruzích. Biedermeier, historismus a folklorismus doplní ještě fin de siècle, což je označení stylu a atmosféry přelomu 19. a 20. století.

Expozice propojí volné a užité umění. Vedle obrazů, soch a prací na papíře tam budou i ukázky dobového nábytku, porcelánu a keramiky, skla, textilu a módy i šperků. „Díky tomu se na jednom místě můžeme setkat s obrazem Jízda králů od Joži Uprky, paravánem namalovaným Alfonsem Muchou, plakátem od Gustava Klimta či nábytkem Josefa Hoffmanna,“ uvedl autor konceptu Ondřej Chrobák. Návštěvník by tak měl lépe pochopit „ducha doby“. Pro novu expozici se galerii podařilo získat významné akvizice, například židli od brněnského rodáka, klasika moderní architektury Adolfa Loose či sedací soupravu od rakouského designéra a architekta Otto Prutschera.

Na obměně dalších stálých expozic galerie pracuje. Následovat bude výstava designu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, otevření depozitáře v Řečkovicích a další část expozice v Místodržitelském paláci věnovaná umění období gotiky a baroka.

https://zpravyzmoravy.cz/brno-jako-predmesti-vidne-vystava-v-moravske-galerii-pripomene-silne-vazby-zemske-a-risske-metropole/?fbclid=IwAR0dMm7uiw116P0zpdlGKRyGgtt0x63nxXd2sV1n9JvpB13ucubT1Q8omog