Adresát:
Generica Bohemia
Tuřanka 115, 627 00 Brno
www.generica-bohemia.cz

Kopie:
Generica
Vrbovská 39, 921 01 Piešťany
Horní Uhry (Felvidék)
www.generica.sk

Dobrý den.

Jako náhodný internetový kolemjdoucí jsem objevil webové stránky Vaší společnosti a v této spojitosti Vám musím k lokaci v jejím názvu napsat, že v případě, kdy byl primární zájem tímto latinským a anglickým výrazem pro území Čech, tedy Bohemia, označit rovněž země Moravu a Slezsko, je velice smutné vidět takovou hrubou nekorektnost… O moravské zemské metropoli, v níž sídlí Váš podnik, zpívá zesnulá umělkyně Eva Pilarová, narozená právě v tomto městě na soutoku řek Svratky a Svitavy a to ve smutné dějinné éře za »Protektorátu Čechy a Morava«, v písni »Co je to láska« z r. 1961, tato slova: „že Brno není v Čechách, to každý zná, to každý ví“. Ve Vašem případě se tedy jedná o stejnou flagrantní chybu, jaké jsem se záměrně dopustil v uvedení dřívějšího označení země Vaší centrály vč. maďarského ekvivalentu u kopie příjemce této zprávy…

Aleš Michael Macek
www.moravskatrikolora.net