Další z příkladů degenerace myšlení v naší civilizaci je „progresivní“ přístup k pohřbívání. Nejedná se o žert, bohužel 🙁

Tomáš Skoumal

___________________________________________________________________________________________________________________

Architektka Blanka Solár, studentka Fakulty architektury VUT, se věnuje netradičnímu a citlivému tématu – nedůstojnosti současného pohřbívání. Ve své diplomové práci se zaměřila na návrh hřbitova bez hrobů, který by byl v souladu se zásadami udržitelnosti a respektu k životnímu prostředí. Výstava s názvem “Hřbitov bez hrobů; pietní biocentrum?” ukazuje skutečnosti současného pohřbívání prostřednictvím zpovědí hrobníka a zaměstnance krematoria a představuje možnosti udržitelného pohřbívání. Výstavu je možné navštívit v Galerii Mini na brněnské Fakultě architektury VUT až do 26. října 2023.

Výstava je audiovizuální konfrontací obrazů vize „hřbitova budoucnosti’’ (biodiverzní komponované krajiny – místa, kde to žije) architektky Blanky Solár a kritického vnitřního hlasu hrobníka a zaměstnance krematoria, zprostředkovaného audio narativem Adama Vokáče. Ten upozorňuje na realitu současného pohřebního průmyslu a představuje legislativní omezení v otázce volby naší poslední stopy.

Po více než 100 letech od legalizace pohřbu žehem a vlivem průmyslových reakcí na problém pohřbívání rostoucích městských populací, si vyžaduje téma kritickou revizi. Výstava vybízí k zamyšlení v této otázce a umožňuje návštěvníkům připojit svůj podpis k petici za svobodné a udržitelné pohřebnictví, vydanou spolkem Poslední stopa z.s.

Pietní biocentrum je „vizí hřbitova 21. století’’. Projekt navazující na diplomovou práci Projektivní prostor; Hřbitov bez Hrobů na FA VUT v Brně 2020 (ateliér Kristek-Sedlák) se svou strukturou a fungováním vztahuje ke dvěma oblastem – problematice biocenter a jejich údržby v české kulturní krajině, a na druhé straně k v současnosti probíhající debatě o liberalizaci pohřebního zákona a aktualizaci pohřebního průmyslu v Česku. Tyto liberalizační tendence prosazují moderní, zpravidla ekologičtější a udržitelnější přístupy, které jsou již dostupné v zahraničí, zejména v podobě kompostování lidských těl – tzv. „teramace“ (Německo, USA).

V listopadu se výstava přesune do Pohřebního ateliéru v Praze

V rámci vernisáže 10. října proběhla také diskuze Blanky Solár, hrobníka Adama Vokáče a ekologa a krajinného inženýra Viléma Jurka. Další doprovodná diskuze a výstava se uskuteční také 13. 11. 2023 od 18:00 v Pohřebním ateliéru na Vinohradské 161, v Praze – Strašnicích, kam se výstava přesune.

Blanka Solár (*1994) absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně a roční postgraduální studium na University of Strathclyde, Glasgow. Je zakládající architektkou studia bams office a iniciativy Cemetery of No Graves s cílem propojování relevantních odborníků a osvěty pro téma pietního biocentra. Od roku 2023 je členkou spolku Poslední stopa z.s. V současnosti se věnuje vlastní architektonické praxi, kreativní tvorbě a aktivismu spojenému s přírodním pohřebnictvím.