Podle odborníků se v Čechách pro chladné a především vlhké podnebí čaj pěstovat nedá. Keříky by podnebí zničilo. Jinak je však tomu v teplejších a sušších oblastech Moravy. Budeme mít někdy čaj – země původu Morava?

Zkusí to někdy někdo ?

Nejen mezi podnebím Moravy a Čech je rozdíl. Rozdíly jsou především mezi moravskou kulturou a kulturou v Čechách. Ten poukazuje na samostatný vývoj moravského a českého národního společenství po více než TISÍC let…

Není divu. Vždyť například Českomoravská vysočina, dříve nazývaná Moravská (viz staré mapy), bývala těžko prostupná, zalesněná krajina, kam bylo záhodno vstupovat jen s dobře ozbrojeným doprovodem. Později tudy vedla hlídaná zemská (státní) hranice mezi Čechami a Moravou. Hranice, kde se vybíralo clo ještě nejméně do poloviny 18. století. Státní proto, protože označení země je synonymem označení pro stát. A Morava byla jedním ze států – zemí, soustátí Rakouska Uherska. Když si to uvědomíme, tím spíš nám vyvstane zrůdnost a velikost zločinu komunistického režimu, který si proti vůli lidu nedemokraticky „dovolil“ sáhnout na zemská práva Čech, Moravy a našeho Slezska a zrušit tradiční, staletími osvědčené, pružné a efektivní zemské zřízení. A současně ukazuje i na zrůdnost postoje současné politické „české“ scény, „prý“ demokratů, kteří přes všechny sliby po Listopadu nakonec v tomto komunistickém zločinu pokračují, místo aby jej napravili.

Mezi zemí Morava a zemí Čechy je mnoho rozdílů. Čechy jsou kotlinou ohraničenou horami a kopci. Morava je otevřená severojižně a to i jižním kulturním vlivům. Řeky z Moravy odtékají do Černého moře. Až na jednu, která je také evropským veletokem. Pramení na Moravě a odtéká do Baltického moře. Ano, jedná se o řeku Odru. Úmořím českých řek, tedy řek pramenících v Čechách, je Severní moře.

To vše ukazuje na to, že země Morava a naše Slezsko jsou přirozeně samostatným územím i geograficky a podnebně. To, že byl přirozený podklad, proč na tomto území vzniklo kulturně samostatné společenství – moravský národ. A že konstrukt „českého národa na Moravě“ je odpočátku umělý, nepřirozený … Tak jak byl umělý a zhoubný evropský nacionalismus 19. století, který zavinil dvě nejstrašnější světové války v dějinách lidstva. Ten stál i na počátku dnešního nesvéprávného postavení Moravy spolu s naším Slezskem.

Nesvéprávného postavení, které nemá v naší historii obdobu. A které by se mělo neprodleně napravit. Pokud tvůrci naší současné státnosti mysleli vážně slova naší ústavy, že budeme VĚRNI VŠEM DOBRÝM TRADICÍM DÁVNÉ STÁTNOSTI ZEMÍ KORUNY ČESKÉ I STÁTNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ.

A jak všichni dobře víme, nejen v období Rakouska Uherska, které jsme už zmínili výše, ale i za doby soustátí Zemí koruny české, stejně jako v období Československa, pokud bylo svobodné, zemské zřízení – s nezadatelnými právy jednotlivých zemí – tu vždy bylo …!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa