Silně zcentralizovaný stát vede k množství uměle vytvářených a dobře placených míst. Nízká nezaměstnanost má za následek větší poptávku po pracovní síle a tím pádem k větším mzdám.

TSK