Projev na 97. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 7. dubna 2021 k novele volebního zákona Děkuji za slovo, pane místopředsedo.Já to zvládnu všechno v rámci faktické poznámky. Dvakrát jsem byl pozitivně zmíněn panem poslancem Výborným, takže já bych mu chtěl poděkovat, ale také bych chtěl říct, že možná ne úplně zaslouženě, protože stejný pozměňovací návrh předložili […]

Číst dál →

V uplynulých dnech spatřila světlo světa oficiálně vydána pamětní bankovka s motivem Svatého Hostýna. „Bylo vydáno 600 kusů pamětní bankovky. Vytištěna je na bankovkovém ceninovém papíře. Tento papír obsahuje vodotisk a ochranná vlákna reagující na infračervené světlo,“ uvedl Martin Herzán z Česko-rakouského mírového hnutí Karla I., které bankovku vydalo. Bankovka má dále hologram, který pod […]

Číst dál →

Rok 2021 patří mezi ty, které se vyznačují celostátní akcí, a tou je sčítání obyvatel naší země. Česká republika je obývána hlavně Čechy, ale jak velká většina jich nakonec bude, zůstává otázkou. Hlavně kvůli obyvatelům Moravy a Slezska. Většina lidí ví, že Česká republika se skládá ze tří historických zemí, tedy Čech, Moravy a Slezska. […]

Číst dál →

Pane inženýre, počátky čes. státnosti jsou spojeny s Velkou Moravou. Dnes to vypadá, že se snad na Moravany tak trochu zapomnělo. Jak je to s Velkou Moravou, současnými Moravany uvnitř ČR, případně EU? Blíží se sčítání lidu, tušíme, že tu budou spoluobčané, kteří se znovu přihlásí k národnosti moravské. Od prvního porevolučního sčítání média hlásí jako by klesající […]

Číst dál →

Důvodů je víc. Každý člověk, který se k moravské národnosti, případně i moravskému jazyku přihlásí (to je také důležité), má důvodů víc. A i jiné pořadí důvodů, podle toho jakou důležitost jim přikládá. Nemalou roli hraje odsunutí Moravy a jejího území „na druhou kolej.“ Nebo dokonce na třetí? Nebo na kterou? Po Praze, potom po […]

Číst dál →

1.      Jaká myšlenka podle Vás nyní nejvíce stmeluje představitele moravského lidu v České republice?      Moravany stmelují v zásadě dva faktory závislé na věku respondenta. Mezi starší generací Moravanů je stmelujícím prvkem hlavně vztah k historii a vědomí, že Morava byla před rokem 1918 plně autonomním státním subjektem spojeným s ostatními zeměmi habsburské monarchie pouze […]

Číst dál →

Malá úvaha na téma zdánlivě nedůležité, ale přitom s velkým případným dopadem. Sčítání lidu slouží k řadě cílů – od čistě demografických až po ryze praktické v oblastech vzdělávání, dopravy, zdravotnictví a dalších. Já tento závažný administrativní krok našeho státu vnímám i kulturně-politicky: V kontextu současného státoprávního uspořádání jako jedinou možnost vyjádřit svou zemskou identitu, a to veskrze pozitivním způsobem – z uvědomění svého vlastního […]

Číst dál →

Po roce 1989 se lidé svobodně hlásí ke své národnosti. K té moravské se při sčítání lidu roku 1991 přihlásilo na 1 360 000 obyvatel, roku 2001 asi 380 000 obyvatel, v roce 2011 na 600 000 lidí. Je to nejpočetnější národnost po národnosti české. V 90. letech minulého století byla moravská národnost zapisována na vysvědčení, než […]

Číst dál →

Poslanci SPD navrhli zavést nové zemské uspořádání, které by nahradilo kraje. Zeměmi by podle předlohy měly být od příštího roku Čechy, Moravskoslezská země a hlavní město Praha. Návrh, který má ambici nepřímo změnit ústavu, pravděpodobně v předvolebním období přijat nebude.  „Zákonem se navrhuje zřídit země namísto krajů, které nemají historické opodstatnění a jsou zbytečným mezičlánkem […]

Číst dál →

Kdo dnes ví, že král Svatopluk dosadil do Čech jako místodržícího svého příbuzného Bořivoje ? Proč se neuvádí, že Svatopluk byl korunován na krále v roce 885 kardinálem, vyslaným na Moravu papežem ? Proč jsou významné osobnosti z Moravy vydávány za Čechy i z historých období, kdy se obyvatelé Moravy hlásili výlučně jen k moravskému […]

Číst dál →