Otevřená výzva strany Moravané Vládě ČR k zavedení sekundární prevence smrtelných komplikací COVID19 Popis současné situace: Současný stav řešení epidemie nemoci COVID19 způsobené virem SARS-CoV-2 je založen prakticky výhradně na pokusu o zamezení šíření onemocnění, čili primární prevenci. Časový sled opatření a reakce epidemie dlouhodobě ukazují, že pouhá izolace lidí nemá zásadní efekt. Epidemické vzestupy […]

Číst dál →

Jolana Voldánovátisková mluvčísčítání 2021 Dobrý den, po amerických zkušenostech s elektronickým sčítáním hlasů se vás chci zeptat,  jak bude zabezpečeno, že nedojde k jakékoliv manipulaci při zpracování  počtu  lidí hlásících se k moravské národnosti? Poněvadž nepředpokládám, že dostanu negativní odpověď, tak budu konkrétnější – bude existovat možnost kontroly ze strany jednotlivců, ať již během či […]

Číst dál →

Adresát:Česká televize PrahaKavčí hory, 140 70 Praha 4www.ceskatelevize.cz Kopie:Česká televize Brno, Trnkova 117, 628 00 Brno, www.ceskatelevize.cz/brnoČeská televize Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1, www.ceskatelevize.cz/…ava Dobrý den. Prostřednictvím sociálního webového portálu »Facebook« jsem se dozvěděl, že dne 1. 1. 2019 jste na Vaší stanici ČT2 odvysílali historický dokumentární pořad s názvem »Princezny na export«, v […]

Číst dál →

V březnu 2021 proběhne další Sčítání lidu. Česká pošta, která zajišťuje distribuci tištěných formulářů, podporu domácností při vyplňování tiskopisů, sběr a kontrolu tiskopisů nabízí krátkodobou brigádu při této akci. Co bude vaším úkolem? Distribuce sčítacích formulářů do domácností podle mobilní aplikace. Poskytování podpory domácnostem při vyplňování formulářů. Sběr a kontrola vyplněných formulářů. Předání formulářů na […]

Číst dál →

Na konci roku 2016 provedla studentka 3.ročníku všeobecného gymnázia Hana Hamšíková v rámci společenskovědního semináře průzkum na hypotetickou změnu státního zřízení na federaci Moravy a Čech, případně celkové osamostatnění Moravy a Slezska od České části republiky.  Průzkumu se zúčastnilo 152 respondentů I když průzkum není příliš reprezentativní, jeho výsledky jsou zajímavé https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/samostatna-morava/

Číst dál →

KAŽDÁ DĚDINA SE POČÍTÁ Pod tímto heslem organizuje iniciativa Morava 1918 plošnou informační kampaň ke sčítání lidu na celé Moravě. Jde o důsledné zanesení informace o možnosti svobodného přihlášení se k moravské národnosti a moravskému mateřskému jazyku i do té nejzapadlejší dědiny na Moravě. Díky sponzorům má iniciativa zajištěn tisk desetitisíců plakátů a už i […]

Číst dál →

Řeknu to formou příběhu. Křesťanský misionář v Africe vysvětluje černému domorodci desatero přikázání na příkladech. Říká mu: „Když ti soused ukradne slepici, to je špatné !“ Domorodec horlivě přikyvuje a hlasitě souhlasí. A misionář pokračuje: „Když ty ukradneš sousedovi slepici, to je také špatné !“ A domorodec nesouhlasně kroutí hlavou a hlasitě protestuje: „Když já […]

Číst dál →

Liberálně demokratická cenzura Znáte ji – Českou televizi – již od roku 1953 se snaží převychovat lid ke správném myšlení. Od té doby sice proběhly nějaké změny, vždyť třeba dříve nesla v názvu Československá, nyní se i „nesprávné“ názory tu a tam dostanou na obrazovku, aby potom byly dostatečně vysvětleny / okomentovány jako špatné. Nebudu zde […]

Číst dál →

Místo českého lva moravská vlajka. Malý státní znak na několika cedulích v Moravském krasu někdo přestříkal načerno a nalepil místo něj vlaječku Moravy. Svérázný politický protest vyvolal živou debatu. Řada lidí považuje tento čin za kontroverzní, někteří jej přímo odmítají, přestože jim vadí podoba malého státního znaku. Ten totiž obsahuje pouze historický znak Čech. Čtyři […]

Číst dál →

Je na vymazávání Moravy z myslí našich občanů používaná ďábelská metoda Overtonova okna ? Mnohé okolnosti, například postupné vyměňování názvů, které je nedílnou součástí této ďábelské metody, by tomu nasvědčovaly. Například to, že co bylo vždy považováno za bytostně moravské je stále častěji přetíráno a nahrazováno označením české. Metoda Overtonova okna spočívá v tom, že […]

Číst dál →