Česká a polská královna, Eliška Rejčka, sokyně Elišky Přemyslovny, žila a zemřela u nás na Moravě, v Brně 18. října L.P. 1335

Eliška Alžběta Rejčka, též Alžběta Polská či Richenza byla 2x královnou. Svá šťastná léta prožila u nás na Moravě, v Brně. Rejčka se roku 1318 přestěhovala na Moravu, kde její životní druh, Jindřich z Lipé, zastával úřad zemského hejtmana. Lesk jejich dvora si podle současníků v ničem nezadal s dvorem královským. Tou dobou se obnovily i dobré vztahy s králem Janem, Rejčkou a jejím životním druhem. Roku 1323 Eliška založila cisterciácký klášter se špitálem na Starém Brně, baziliku Nanebevzetí Panny Marie a roku 1354 farní kostel svatého Vavřince v Brně-Komíně. Zasloužila se rovněž o vznik osmi cenných iluminovaných rukopisů. Rejčka hospodařila tak dobře, že mohla půjčit peníze i králi Janovi. Roku 1329 Jindřich z Lipé zemřel.

… v den svatého Rufa mučedníka, zemřel v Brně muž urozený a statečný, Jindřich starší, řečený z Lipé, o němž se často děje zmínka v různém vypravování, protože byl bohatstvím, mocí a světskou slávou nejvíce nad ostatní povýšen. Pro jeho smrt tolik plakala a žalostila královna Alžběta, zvaná Hradecká, že to budilo úžas všech, kdož viděli její nářek. A protože se od něho nechtěla odloučiti jak v životě, tak po smrti, ustanovila, aby bylo jeho tělo s úctou pochováno v klášteře jejího nového založení …

Poslední roky života se Eliška věnovala charitativní činnosti. Zemřela roku 1335 a je pochována u nás na Moravě, na Starém Brně, pod podlahou baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Po boku jí tak milovaného Jindřicha … 

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa