Vzkazuje Moravan …

Jan Lucemburský, aby usnadnil své přijetí za moravského markraběte, vydal 18. června roku 1311 inaugurační diplomy zaručující Moravě významná autonomní privilegia. Mimo jiné: nejvýznamnější zemské úřady měli zastávat jen „rodilí Moravané“. Tento bod pak byl pravidelně stvrzován (zpravidla při nástupu panovníka). Jeho poslední modifikace po demokratizaci v 19. století byla, že poslanec Zemského sněmu Moravského markrabství musí mít bydliště v této zemi. Zajímavé na tom je mnohé. Odpůrců existence moravského národa by stálo za to se zeptat, proč takové privilegium existovalo, když Moravané neexistují?

Chtěl bych poukázat na skutečnost, že tento stát odvozuje své dějiny a právo na existenci od soustátí zemí Koruny české. To však po veškeré dějiny respektovalo autonomii Moravy a její statut markrabství. Tento stát má s předešlými minimum společného a neměl by se tak k nim ani hlásit.

SNAD JEN KE KOMUNISTŮM, JEJICHŽ KRAJE Z ROKU 1949 DE-FACTO PŘETRVÁVAJÍ !

autor článku neuveden, zdroj: Moravské blogování, redakčně mírně upraveno