Spolek Moravské srdce dostal od Českého olympijského výboru odpověď na návrh doplnění první sloky hymny Kde domov můj o první sloku moravské slavnostní písně Moravo, Moravo.  Český olympijský výbor je iniciátorem snahy o změnu hudební podoby a délky státní hymny České republiky.  Tisková mluvčí a zástupkyně ředitele komunikace Českého olympijského výboru Barbora Žehanová ve svém vyjádření píše: „… velmi děkujeme za Váš příspěvek do diskuse o podobě české hymny. Vítáme všechny relevantní a konstruktivní návrhy a budeme s nimi pracovat v další diskusi“.

Návrh, jak by mohla znít nová „českomoravská hymna“, zpracoval pan Antonín Ševčík,  signatář Deklarace moravského národa

https://www.youtube.com/watch?v=WhPPtTlJOVI