Z důvodů, které s tímto tématem nesouvisí jsem shlédl několik záznamů přednášek pražského herce a proroka duchovní proměny lidstva. Sem tam vyplodí něco docela rozumného, ale  proč opakovaně používá pro označení území státu termínu českomoravská kotlina?

Základní informace o tom, co je na mapách, se děti dovídají už na základní škole a většina dokáže na mapě rozeznat pohoří a nížiny. Stačí se trošku pozorně podívat, konkrétně na mapu České Republiky, kde je jasně vidět Prahu a její okolí, ohraničené kolem dokola pohořími, na východě Vysočinou, dříve českomoravskou, předtím moravskou. A území ze všech stran ohraničené horami jsme si zvykli nazývat kotlinou, česká (!) kotlina je ukázkový příklad.

Území na východ od české kotliny, Morava, už má jiný charakter (a není součástí žádné kotliny), ze dvou stran ohraničené pohořími, ze dvou stran otevřené. Takové území jsme si zvykli nazývat úvaly.

Nabízí se otázka, proč se vůbec připouští existence něčeho takového jako českomoravská kotlina? Není to náhodou cílená dezinformace?  A jestli je, čemu, nebo komu má sloužit?

Jakože jedna velká rodina Čechů, která žije v českomoravské kotlině? To by se určitě v Praze docela líbilo, ale v moravských úvalech je dost lidí, kterým se taková představa nelíbí.

Jiří Jakub Mašek, signatář Deklarace moravského národa, 8. října 2021