Jmenuju se Jan Smital a su předsedou spolku Moravané Šumperska – pořadatelé Pochodu k pramenu Moravy. No a začnu právě tady – proč vznikl tento spolek? Je všeobecně známo, že od prvního ročníku v září 1990  se pořádání tohoto vyloženě politického turistického pochodu, kde sme u pramenu řeky Moravy hlavně diskutovali, co a proč můžeme pro tu našu moravskou zem, která nikdy od počátku Československa od roku 1918 nebyla uznaná jakožto třeba za rakouské monarchie tehdejší Markrabství moravské. Byli sme  všichni, nebo skoro všichni, členi Společnosti pro Moravu a Slezsko a takto sme se prezentovali na plakátech, které sme nechali tisknout, aby se dovědělo více lidí, že se mohou zúčastnit a myšlenky zde prezentované šířit mezi občany. V této době se takřka všechno dařilo – byli sme plní optimismu a s tím souviselo i to, že sme získali podporu sponzorů, a tak se tiskly brožury s článkama o historii Moravy, a jak by mohla vypadat už nastupující ČR, když by se z krajského zřízení přeměnila na spolkový stát atd. Prostě se dařilo a byli sme plní optimismu. To však brzy skončilo – vedení českého státu, jak se prezentovalo, se obávalo moravského nacionalismu, a tak se stalo, že začalo dělení a tak vzniklo více politických uskupení na Moravě, například ČMUS – Českomoravská unie středu. Místo toho, že by se Moravané sjednotili, tak začalo období, ve kterém někteří nevěděli, jak dál. Nám však přálo štěstí, a když se konal 20tý ročník Pochodu, přišli za námi tehdy starosta a potom i starostka Starého Města pod Sněžníkem a požádali nás, jestli by se mohli přidat k nám, že se jim líbí co děláme. Hned sme se domluvili a ve vzájemné symbióze  pokračovali – oni pořádali první ročník Výstupu na Králický Sněžník, my 21. Pochod k pramenu Moravy, a to prosím pořád pod značkou Společnost pro Moravu a Slezsko. V té době sme si přizvali naše kamarády z Mohelnice, aby pomohli, protože toho zajišťování bylo více – přišla na to moje manželka. Ale to sme netušili, co se stane. Přišlo to brzo a nebylo to ne nepodobné tomu, co se dělo ve státě – říkáme tomu lidská závist a v horším případě i nevraživost a svinstvo. Shrnu to a v krátkosti – po čase se tito, taky kamarádi, postavili proti spolupráci se Starým Městem pod Sněžníkem, a nastal opravdu problém. Tito „kamarádi“ nebyli nikdy členy SMS, a tak si utvořili organizaci a podali si přihlášky .Vznikl problém, který se musel řešit s tehdejším předsedou SMS, doktorem Ungerem. Tito naši v té době už bývalí kamarádí začali prezentovat svoje vlastní aktivity u pramene Moravy – otvírání pramene, a takto jejich účast okomentoval 28. 7. 2018 předseda SMS doktor David Unger a rozposlal to všem tehdy existujícím předsedům Moravských spolků – je to přesný opis z tohoto emailu:  „Milí  spolupatrioti, vedení SMS, předsednictvo ani ústřední koordinační výbor nikdy pořádání takové akce neschválilo, ani o něm nebylo nikým ze členů či příznivců SMS informováno. Leták neobsahuje logo, ale jakousi graficky pokleslou verzi znaku Společnosti z 90. let minulého století. Název otvírání pramene slyším poprvé, mimochodem prameny se otvírají od zimy, postního období až do svatodušních svátků. Nikoli na konci léta. Zřejmě se jedná o provokaci, fake nebo choromyslnou produkci.“  Toto byl jen začátek, potom začali opisovat a na svoje plakáty zapisovali to, co viděli na našich, a předloni dokonce i to, že oni pořádají Pochod k prameni Moravy… Když toto všechno začínalo, tak sme zareagovali my, kteří sme tuto akci od počátku pořádali, založili sme spolek Moravané Šumperska – pořadatelé pochodu k pramenu Moravy z.s. Zakládajícími členy spolku byli Alena Windová, Danuše Poprachová, Jan Smital, Tomáš Skoumal a Zdenek Šperka. Z těchto pěti sou tři zakládající členi od prvního ročníku Pochodu k pramenu Moravy. To však ještě nebylo všechno, z iniciativy našeho spolku a přátel ze Starého Města sme nechali vyrobit / odlít ve slévárně v Zábřehu na Moravě litinovou desku, na které je nápis – ZDE JE PRAMEN ŘEKY MORAVY, KTERÁ DALA NÁZEV TÉTO ZEMI A POJMENOVALA TENTO NÁROD – MORAVANÉ.  Deska je upevněná na vedlejší zídce, ne přímo na pramenu. 2 žádosti sme Povodí Moravy zaslali – nikdo na tyto žádosti nereagoval – prostě to ignorovali, a těsně před konáním letošního Pochodu zaslali z Brna z Povodí Moravy starostovi Starého Města dopis, aby tuto desku odstranili. Nový p. starosta nám věnoval kopii toho dopisu. Tak a pointa k tomuto – ti takzvaní pořadatelé mají hlavního sponzora – Povodí Moravy, a nynější předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko Ondřej Mlejnek plně podporuje činnost těchto taky členů SMS. A já vznáším na p. Mlejnka veřejně tento dotaz – taky s podporou vašeho sponzora chcete odstranit onu litinovou desku, na které je nápis – ZDE JE PRAMEN ŘEKY MORAVY, KTERÁ DALA NÁZEV TÉTO ZEMI A POJMENOVALA TENTO NÁROD – MORAVANÉ ?

Sepsal – Jenda Smitalů alias Smital Jan Moravan