Jak by se žilo v samostatném moravském státě, kdyby Morava získala v roce 1991 samostatnost? Jak by se Moravané vypořádali s češtinou, češstvím a s Čechy? (2011)

Při sčítání lidu v roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo 13,2 % obyvatel České republiky. Umírněný politický proud moravského hnutí získal na Moravě ve volbách do České národní rady 25 % hlasů. Dělení federace a ekonomické problémy způsobily rychlý pád moravistů. Co kdyby obyvatelé Moravy na počátku 90. let většinově přijali moravskou národní identitu a rozhodli se založit samostatný stát? Dopřáli by Češi Moravanům samostatnost na základě práva národů na sebeurčení, které bylo jedním z argumentů vzniku Československa v roce 1918? Byla by samostatná moravská republika životaschopným státním útvarem? Jak by se Moravané vypořádali s Čechy? Čím by se moravský národ vymezil proti českému?

V březnu 1991 se v Praze uskutečnil demonstrační pochod Moravanů za moravskou samosprávu, kterého se účastnilo několik tisíc lidí. V dubnu 1991 se zástupci dvanácti politických stran na neoficiálních jednáních v Brně shodli na rezoluci prohlašující, že optimální cestou státoprávního uspořádání naší republiky je do budoucna stát složený ze tří rovnocenných subjektů. Vůdčí osobnost moravského hnutí Boleslav Bárta se účastnil jednání jednotlivých vlád o státoprávním uspořádání ČSFR. Jak se mohly dějiny odehrát, kdyby Morava získala samostatnost?

Alternativní  scénář

Květen 1991

Vladimír Mečiar a Boleslav Bárta uzavřeli dohodu o společném postupu. Slovenská delegace na jednáních o budoucnosti federace v Budmericích ve snaze oslabit českou stranu podpořila autonomii Moravy.

Červenec 1992

Výsledek jednání v Brně, ve vile Tugendhat. Václav Klaus podepisuje vznik státního útvaru KSČSAZM: Konfederace Států Česka, Slovenska a Autonomní země Morava.

Červen 1996

V důsledku nezdařené privatizace pražské vlády sílily na Moravě hlasy nacionalistů požadujících vystoupení ze společného státu. Nově zvolená moravská zemská vláda získala mandát obyvatel Moravy k vystoupení z konfederace.

Leden 1997

By byla vyhlášena samostatná Moravská republika.

Únor 2012

Pomník velkomoravského knížete Svatopluka bude zdobit Náměstí Moravské samostatnosti (dříve náměstí Svobody) u ústí do ulice Žerotínovy (dříve Masarykovy) v centru Brna, hlavního města Moravské republiky.

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267631314-co-by-kdyby/310294340030011-morava-ziskala-samostatnost/