Nerespektování základního článku Preambule ústavy ČR kde se jasně hovoří, že jsme stát tvořený třemi zeměmi nikoliv jen jednou. „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku…“

Propagace českého politického šovinismu

Vytváření nejednoty mezi zemskými národy Čechů, Moravanů a Slezanů v duchu Svatoplukových prutů

Český separatismus a nacionalismus

Malý znak údajně vznikl z toho důvodu, že velký znak je nečitelný na miniaturách či razítkách. Což byla jen zástěrka českých nacionalistů, aby tento symbol mohli neustále zneužívat k propagaci „Čechizace“ obyvatel Moravy a Slezska. Příkladů můžeme najít mnoho.

FB Antonín Ševčík