Je ostudou politického systému ČR, že tyto krásné regiony na jihozápadě Moravy byly nesmyslně začleněny do tzv. Jihočeského kraje! Je ostudné, že místo sebevědomých a plně samosprávných zemí bylo nepochopitelně a v rozporu s principy decentralizace a samosprávy znovu oživeno krajské uspořádání.

Komunistický režim zavedl tyto nesvéprávné kraje jako nástroj centralizace po únorovém puči v roce 1948 s účinností od 1.1. 1949. Některé zločiny komunismu se současným rádoby demokratům docela hodí! Jak se zdá, tak naše politická žumpa snese téměř všechno.

Stanislav Blažek, signatář Deklarace moravského národa