I když jsme zatím spustili jen zkušební provoz webových stránek, kladné ohlasy už přibývají, stejně jako počet podpisů pod Deklaraci práv moravského národa. Z došlé korespondence vybíráme:

Dovolte nám touto formou poděkovat Vám za iniciování vzniku Deklarace moravského národa, s jejímž obsahem se většina členů naší rodiny ztotožňuje. Deklaraci pokládáme za významný počin a věříme, že bude jednou z iniciativ, která povede k obnově naší vlasti Moravy a uznání Moravského národa, nejen v rámci ČR. V příloze zasíláme sken Deklarace s podpisy. Přejeme Vám i Vašim blízkým, krásné prožití vánočních svátků a do roku 2017 mnoho zdraví, štěstí, pohody i elánu do další práce. Za všechny příznivce

Jan Procházka
Ivančice