Vážení přátelé,

dne 21.června tohoto roku oslaví 25. narozeniny Ferdinand Habsburský, budoucí hlava našeho legitimního panovnického rodu, očekávaný markrabě moravský. Právě v osobě žijících markrabat dodnes trvá státnost moravská.

Toto je naše záštita. Rozhodli jsme se za naši stranu a spřízněné spolky (které se k iniciativě buď již připojily nebo ještě mohou připojit) darovat našemu budoucímu panovníkovi kopii markraběcího meče. Zájemce, kteří by se chtěli k této akci připojit nebo ji podpořit, tímto vyzýváme, aby se neostýchali přihlásit (prostřednictvím zprávy), ostatním budeme vděčni za sdílení a šíření této zprávy.

FB Morava1918