Moravská národní obec vás zve na 12. ročník Dne za Moravu, připomínky historie tradic a kultury země Moravy. Letos se koná v sobotu 30. září.

10:30 Slavnostní shormáždění v kostele sv. Tomáše u hrobu makraběte Jošta za doprovodu mužáckého sboru Lanštorfčané
11:30 Procházka centerem města se zastávkami na Jakubském nám., nám. Svobody, Radnické ul., Dominikánském nám. a Moravském náměstí.
12:40 Moravské fórum na Moravském náměstí, burza moravik a závěrečné vystoupení zpěváků, muzikantů a národopisného souboru Orelská chasa vod Pozořic

Po celou dobu akce budou doprovázet Moravian memory brass (Žesťový kvintet), Kaiser – 1. moravský pěší pluk, Moravští rytíři řádu sv. Rostislava a Kolumbana
Moderuje Petra Eliášová

Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál