Při příležitosti několika letošních výročí, které se vztahují kromě jiného i k moravské národnosti

50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení,

40. výročí začlenění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení, do legislativy České republiky,

25. výročí sčítání lidu, kdy se poprvé oficiálně statisíce občanů přihlásily k moravské národnosti,

15. výročí přijetí zákona o právech příslušníků národnostních menšin, dle kterého občané moravské národnosti nejsou uznáni ani jako většinové ani jako menšinové národní společenství

se uskutečnily dvě diskusní setkání občanů moravské národnosti. První setkání proběhlo 26.11.2016 v Kroměříži a druhé 9.12.2016 v Brně. Na setkáních byla diskutována především problematika práva moravského národa na sebeurčení, jako prostředku prosazení obnovy autonomie Moravské země v rámci České republiky. Na základě diskuse a následného připomínkování byl vypracován text Deklarace moravského národa. Datum slavnostního vyhlášení byl stanoven na pondělí 19.prosince 2016, na den 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení na památném místě Moravanů, na Velehradě