Miloš Vrážel‎ pro Zdeněk Koudelka

Dobrý den. Registruji, že jste zastupoval spolek „Moravské srdce“ ve sporu s JmK ohledně zastoupení ve výboru pro národnostní menšiny. Víte, já ten národnostní princip pro jeho „třaskavost“ až tak nemusím. Sám se definuji spíše jako lokální patriot a rodák… ale přesto se osměluji k otázkám: Splňují Moravané/Moraváci definici národnostní menšiny (většiny)? Tedy i národa? Národnostní menšina je definována jako společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů (většiny) zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.
Tedy musí být splněny všechny definiční podmínky národa NEBO jen některé? Dle jazykovědy uvedeného jde o přesný výčet nutných odlišností, ne jen o jisté možnosti jednotlivě nezávisléých podmíek… a do toho všeho ty novější definice tzv. „politického národa“, definovaném jen na státním občanství. (státní příslušnosti).. aneb kdo neskáče není Čech… Děkuji za Vaši případnou reakci.

Zdeněk Koudelka:

Národ vzniká především tím, že se k němu hlásí dlouhodobě určitá skupina obyvatel. Jazyk bývá často odlišujícím znakem, ale nemusí tomu tak být vždy. Např. Němci a Rakušané, Irové a Skotové mluví převážně anglicky, frankofonní Valoni se považují za národ a ne součást národa francouzského, Černohorci a Srbové atd. S pozdravem

Miloš Vrážel:

…. no tomu rozumím, proč tedy na to nereaguje naše legislativa a mezi výčet národních atributů vpisuje „čárky“ a ne variantní „nebo“… Ale víte já se těch národů tak trochu bojím.. Tento princip už dokázal v Evropě co umí … od romantického tlučení srdcí až po spalování těchto srdcí v hromadných pecích… a taky nechci aby moje žena „Slovenka“ byla v ČR považována za „národnostní menšinu“, když je ve finále větší český (moravský) vlastenec než mnohý rodilec… a o tom co jsou národnostně naše děti raději v tomto kontextu nespekuluji… Myslím, že více klidu do společnosti by vnesl větší akcent na lokálpatriotismus.. ať máme etnický původ a snad i jazyk a tradice různé.. hlavně se domluvit a zdárně spravovat území, na kterém společně žijeme… a děkuji za reakci…