1. ledna 1969 před 53. lety komunisté rozdělili Československo na dva státy a vytvořili dvojfederaci.

Společnost pro Moravu a Slezsko s podporou Moravské a Slezské veřejnosti požadovalo trojfederaci. Slovenský komunista Gustav Husák byl proti a zastával nacionalisticko-šovinistický názor o národním nikoliv zemském uspořádání státu.

Po rozpadu ČSFR 1. ledna 1993 Česká a Slovenská republika získali na sobě plnou suverenitu. Česko-pražským mocenským monstrem odkojené komunistickým mlékem. Opět nebyl přijat požadavek Moravanů a Slezanů na obnovu své země Moravskoslezské.

Pražský centralismus na svou podporu rozsekal stát na 14 krajů po vzoru komunistů z roku 1949.

Právo na vlastní samosprávu pro Moravskoslezskou zemi stále trvá.

Jsme rádi, že k naší Moravě a Moravskému národu se dnes hlásí čím dál více obyvatel.

Je třeba vytrvat a odolat snahám českých politických nacionalistů a zvráceného českého fašismu z nás udělat jeden národ a jednu zemi. Jejich odporné ČESKO alias Czechia.

Další informace: TÝDEN.cz http://www.tyden.cz/…/vydobytek-jara-1968-zakon-o…

FB Vlajka Moravy